30 lat Mercosuru: jego znaczenie i perspektywy rozwoju
24 CZE 2021
PISM

 

 

 

zaprasza na publiczne seminarium online zatytułowane

 

30 lat Mercosuru: jego znaczenie i perspektywy rozwoju

 

29 czerwca 2021 (wtorek)

13:30-14:50 CEST (Warszawa, Bruksela)

07:30-8:50 (Waszyngton)

8:30-9:50 (Buenos Aires, Montevideo)

 

Spotkanie odbędzie się w całości w języku angielskim

tłumaczenie na polski będzie dostępne dla uczestników łączących się przez platformę Zoom

 

Wspólny Rynek Południa (Mercosur), utworzony przez Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj, w marcu 2021 r. skończył 30 lat. W latach 90. organizacja budziła zainteresowanie jako najbardziej perspektywiczna inicjatywa integracji gospodarczej w Ameryce Łacińskiej. Nigdy jednak nie osiągnęła celu traktatowego, jakim było ustanowienie wspólnego rynku – jest niekompletną unią celną. W 2012 r. Wenezuela stała się piątym członkiem Mercosuru, ale od 2017 r. pozostaje zawieszona w związku z odejściem jej władz od porządku demokratycznego. W czerwcu 2019 r. zakończyły się negocjacje Mercosuru z UE nt. umowy stowarzyszeniowej, co było postrzegane jako ważny impuls dla organizacji, pozwalający jej wzmocnić pozycję w gospodarce światowej. Jednak perspektywa ratyfikacji umowy się oddala. Podsumowanie trzech dekad Mercosuru i jego przyszłość będą tematami dyskusji zaproszonych ekspertów z państw członkowskich bloku. Dopełnieniem debaty będą dwa głosy na temat europejskiego – w tym polskiego – spojrzenia na Mercosur.

 

13:30-13:35 Otwarcie

  • Patrycja Sasnal, kierowniczka Biura Badań i Analiz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

13:35-14:25 Dyskusja ekspercka

  • Renata Amaral – profesor Uniwersytetu Amerykańskiego w Waszyngtonie, założycielka Women Inside Trade
  • Ignacio Bartesaghi – dyrektor Instytutu Negocjacji Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Urugwajskiego
  • Félix Peña – dyrektor Instytutu Handlu Międzynarodowego w Fundacji ICBC w Buenos Aires

    Moderacja: Bartłomiej Znojek – analityk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

 

14:25-14:45 Mercosur z perspektywy europejskiejkomentarze

  • Emily Rees – specjalistka i kierowniczka projektu EU-Mercosur w Europejskim Centrum Międzynarodowej Polityki Gospodarczej (ECIPE)
  • Wojciech Baczyński – dyrektor generalny Polsko-Portugalskiej Izby Handlowej (PPCC) i były wicekonsul RP ds. handlowych w São Paulo

14:45-14:50 Zamknięcie

  • Damian Wnukowski – koordynator programu Azja i Pacyfik, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

 

 

Osoby chcące połączyć się przez platformę Zoom, prosimy o zarejestrowanie się do
28 czerwca 2021 r. Odnośnik do spotkania zostanie przesłany po rejestracji.

Prosimy o wczesne zalogowanie na platformę Zoom, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

Można także oglądać spotkanie (wyłącznie w języku angielskim) w ramach transmisji na naszym kanale YouTube:


 https://www.youtube.com/user/PolandPISM 

 

Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Polski Instytut Spraw Międzynarodowych informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa;

2. Za ochronę danych osobowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iodo@pism.pl, tel. 22 556 80 50;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) przyjęcia zgłoszenia i zapewnienia udziału w organizowanym przez PISM wydarzeniu;

b) informowania Pani/Pana o innych organizowanych przez PISM wydarzeniach – w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej;

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Biurem Informacji Publicznej PISM przy organizacji wydarzeń;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji udziału w wydarzeniu, zaś w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej – do czasu rezygnacji z jej otrzymywania, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 10 lat;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową dopuszczenia do udziału w postępowaniu zgłoszeniowym.