Informacja dla bibliotek
05 LIS 2019

W ramach usługi jednorazowo wypożyczamy do 4 egzemplarzy na terenie Polski.

Mogą z niej korzystać biblioteki w ramach zawartych porozumień o współpracy międzybibliotecznej.

Zasady współpracy określone są w regulaminie Biblioteki PISM oraz w treści załączonego dokumentu.

 

Email: biblioteka@pism.pl