W podziale na poszczególne miesiące roku
06 LIS 2019
Nowości biblioteczne w Katalogu
Gazety w czytelni

Dostępne są tutaj.

Kolejnym krokiem, po przejrzeniu proponowanej listy, może być zamówienie książki do korzystania w czytelni lub wypożyczenia na zewnątrz (w przypadku korzystania z uprawnień bibliotecznych pracownika naukowego).