Łukasz Kulesa
Zastępca Kierowniczki Biura Badań i Analiz
Program: Kierownictwo
©PISM

Łukasz Kulesa jest zastępcą kierowniczki Biura Badań i Analiz. Zajmuje się problematyką odstraszania, kontroli zbrojeń, nieproliferacji broni masowego rażenia, stosunków NATO-Rosja, oraz relacji transatlantyckich. Ukończył z tytułem magistra Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z tytułem Master of Arts Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. W latach 2014-2019 pracował jako dyrektor ds. badań w European Leadership Network. W latach 2010-2012 pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego jako zastępca dyrektora Departamentu Analiz Strategicznych.