Damian Wnukowski
Koordynator
Program: Azja i Pacyfik
©PISM

Damian Wnukowski jest analitykiem w programie Azja-Pacyfik. Ukończył studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: studia pozaeuropejskie) oraz podyplomowe studium handlu zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej. Specjalizuje się w tematyce związanej z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, międzynarodowym zarządzaniem gospodarczym, dyplomacją ekonomiczną, Azją Wschodnią (zwłaszcza Chinami), stosunkami USA-Chiny i ASEAN. Posługuje się językiem angielskim.