Maciej Zaniewicz
Analityk
Program: Europa Wschodnia
©PISM

Maciej Zaniewicz jest analitykiem ds. Ukrainy w programie Europa Wschodnia. Zajmuje się polityką wewnętrzną i zagraniczną Ukrainy, w szczególności relacjami z Polską, oraz polityką energetyczną na obszarze Europy Wschodniej. Absolwent Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Zna języki: rosyjski, angielski oraz ukraiński (biernie).