Maciej Zaniewicz
Analityk
Program: Sprawy Globalne
©PISM

Maciej Zaniewicz jest analitykiem ds. polityki energetycznej w programie Sprawy Globalne. Zajmuje się w szczególności rynkiem gazu ziemnego i ropy naftowej oraz transformacją energetyczną. Ponadto interesuje się rynkiem wodoru, bezpieczeństwem energetycznym Europy Środkowo-Wschodniej oraz ukraińską polityką zagraniczną i wewnętrzną. Absolwent Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz pasywnie ukraińskim.