Łukasz Jurczyszyn
Analityk
Program: Trójkąt Weimarski
©PISM

Łukasz Jurczyszyn jest analitykiem ds. Francji w programie Trójkat Weimarski. Politolog i socjolog, obronil doktorat z wyróżnieniem w EHESS/CNRS w Paryżu. Specjalizuje się w polityce wewnętrznej, zagranicznej i bezpieczeństwa Francji. Krajowy koordynator badania Komisji Europejskiej DARE, poświęconego polityce przeciwdziałania radykalizacji i terroryzmowi w UE. Ekspert w Centre of Excellence RAN przy Komisji Europejskiej. Stypendysta programów: „doskonałości Eiffel” Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji (EGIDE) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Francji. Posługuje się językiem angielskim, francuskim i rosyjskim.