Karol Wasilewski
Koordynator
Program: Bliski Wschód i Afryka
©PISM

Karol Wasilewski jest koordynatorem programu Bliski Wschód i Afryka oraz analitykiem ds. Turcji. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji, magister stosunków międzynarodowych (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego), licencjat orientalistyki na kierunku turkologia (Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego). Autor książki „Turecki sen o Europie – tożsamość zachodnia i jej wpływ na politykę zagraniczną Republiki Turcji”. Posługuje się angielskim i tureckim.