Organizacja wizyt zagranicznych, wydarzeń medialnych i przyjęć
22 STY 2020

Zapraszamy na szkolenie przygotowane z myślą o osobach organizujących kompleksowo wizyty zagraniczne i konferencje prasowe.

Autor zdjęcia: PISM

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za kontakty międzynarodowe - w administracji publicznej, instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach prywatnych.

Prowadzący szkolenie: 

Grzegorz Chmielewski

Wieloletni wicedyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ, współorganizował wiele wizyt najwyższego szczebla (w tym pielgrzymki papieskie) i uroczystości państwowych, organizował wizyty studyjne korpusu dyplomatycznego i pracowników administracji centralnej w poszczególnych województwach, w ramach Protokołu Dyplomatycznego MSZ pracował w Referacie Obsługi Protokolarnej Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Już wkrótce podamy termin kolejnego szkolenia!

Organizacja zajęć:

szkolenie intensywne, jednodniowe, 8 godzin dydaktycznych

Koszt szkolenia:

790 zł od osoby (zw. z VAT)
Przy zgłoszeniach grupowych przez Pracodawców oferujemy rabaty.

Opłata obejmuje:

  • przerwy kawowe i lunch zgodnie z programem szkolenia
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikaty ukończenia szkolenia

Pierwszeństwo uczestniczenia w szkoleniu posiadają pracownicy administracji publicznej

Dodatkowych informacji udzielają:

Dorota Nowakowska

tel. (22) 556 80 24

e-mail: nowakowska@pism.pl

Justyna Zwalińska

tel. (22) 556 80 42

e-mail: zwalinska@pism.pl