Etykieta w komunikacji oficjalnej z elementami protokołu dyplomatycznego- szkolenie on-line

Szkolenie jednodniowe (8h dydaktycznych), skondensowana wiedza na temat etykiety w komunikacji oficjalnej z elementami protokołu dyplomatycznego.

Zapraszamy na szkolenie "Etykieta w komunikacji oficjalnej z elementami protokołu dyplomatycznego".

Program intensywnego, dwudniowego szkolenia został opracowany z myślą o pracownikach administracji publicznej, z uwzględnieniem specyfiki ich pracy. Uwzględnia etykietę video konferencji i video rozmowy. Zapraszamy również osoby zainteresowane rozwojem zawodowym w obszarze współpracy międzynarodowej.

Organizacja zajęć:

Intensywne, jednodniowe szkolenie (8 h dydaktycznych) realizowane w formule on-line

Najbliższe szkolenie: 30 września 2021 roku

Zgłoszenia przyjmujemy do: 20 września 2021 roku

Prowadzący szkolenie:

Paweł Grotowski - trener z zakresu protokołu dyplomatycznego i etykiety, długoletni pracownik MSZ, UKIE, KPRM. W latach 2005 – 2011 w Protokole Dyplomatycznym MSZ, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację wizyt na najwyższym szczeblu z udziałem Prezydentów i Premierów, w kraju i za granicą.

Opłata za udział: 690 zł (zw. z VAT)

Przy zgłoszeniach grupowych przez Pracodawców oferujemy rabaty

Opłata obejmuje:

  • materiały szkoleniowe
  • imienne certyfikaty dla uczestników

Pierwszeństwo uczestniczenia w szkoleniu posiadają pracownicy administracji państwowej.

Dodatkowych informacji udzielają:

Justyna Zwalińska

tel. (22) 556 80 42

e-mail: zwalinska@pism.pl

Dorota Nowakowska

tel. (22) 556 80 24

e-mail: nowakowska@pism.pl