Specyfika i trendy w obsadzie personelu administracyjnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (2011–2019)
PISM

Informacja prasowa

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych pt. Specyfika i trendy w obsadzie personelu administracyjnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 2011–2019 autorstwa analityków PISM: Bartosza Bieliszczuka, Przemysława Biskupa i Bartłomieja Znojka.

Głównym celem publikacji była analiza trendów w obsadzie personelu administracyjnego – w tym kadry kierowniczej – w latach 2011–2019, czyli podczas kadencji dwóch wysokich przedstawicielek UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: Catherine Ashton i Federiki Mogherini.

Raport PISM jest najbardziej kompleksową analizą poświęconą problematyce polityki kadrowej i kształtowania personelu administracyjnego ESDZ od czasu jej inauguracji (w styczniu przypadła 10. rocznica tego wydarzenia). Autorzy opisują, jak realizowano kryteria naboru do Służby, oraz wskazują na różne przejawy dysproporcji w reprezentacji obywateli poszczególnych państw UE, a także w udziale kobiet. Analiza jest bogato zilustrowana tabelami i wykresami opracowanymi na podstawie publicznych danych ESDZ i autorskiej kwerendy indywidualnych nominacji.

Publikacja jest dostępna w językach polskim i angielskim. W naszych mediach społecznościowych regularnie będą ukazywać się najważniejsze tezy raportu.

Mamy nadzieję, że obserwacje i wnioski zawarte w raporcie wzbudzą zainteresowanie Państwa i ich odbiorców oraz będą cennym punktem wyjścia do debaty na temat funkcjonowania ESDZ jako służby tworzonej przez UE i państwa członkowskie.

Życzymy owocnej lektury.  

#RaportPISMoESDZ