Sankcje i Rosja
14 STY 2015
Red. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, Stanislav Secrieru

Sankcje nałożone na Rosję po aneksji Krymu i agresji na wschodniej Ukrainie okazały się skuteczne – taki główny wniosek wypływa z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Autorzy publikacji Sankcje i Rosja wykazują, że sankcje – choć łącznie z innymi czynnikami, jak np. spadek cen gazu – doprowadziły do drastycznego zmniejszenia się rosyjskich rezerw walutowych i poważnych problemów rosyjskiej gospodarki. Negatywne skutki dla Rosji miała też jej odpowiedź, czyli embargo na europejską (w tym polską) żywność. Co prawda na krótszą metę sankcje umacniają władzę Władimira Putina, ale na dłuższą – osłabiają rosyjskie państwo. Dlatego konieczne jest ich utrzymanie, dopóki Moskwa nie zmieni swej agresywnej polityki i nie będzie postępować zgodnie z prawem międzynarodowym.

 

Spis treści

Streszczenie

Wprowadzenie

Istota i mechanizm sankcji

Sankcje w porządku międzynarodowym

Amerykańskie sankcje nałożone na Rosję

Europejskie sankcje nałożone na Rosję

Porównanie sankcji nałożonych przez USA, UE i inne kraje

Oddziaływanie sankcji na sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną Rosji

Gospodarka

Polityka i społeczeństwo

Regiony

Administracja

Oligarchowie

Sektor energetyczny

Sektor wojskowy

Wpływ sankcji na rosyjską politykę zagraniczną

Ukraina i Unia Europejska

Obszar poradziecki

Zwrot ku Azji

Perspektywy 

Aneksy

Aneks 1. Lista osób objętych sankcjami

Aneks 2. Lista podmiotów objętych sankcjami

Aneks 3. Lista podmiotów objętych sankcjami finansowymi

Aneks 4. Ograniczenia dotyczące technologii podwójnego wykorzystania

Aneks 5. Sankcje dotyczące głębinowej eksploracji ropy naftowej i gazu

Spis ilustracji

Noty o autorach