2017

Spis treści

Od redaktora

I. PODSTAWY POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI 

Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku (przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego na posiedzeniu Sejmu 9 lutego 2017 r.)

Polityka bezpieczeństwa RP (Artur Kacprzyk, Wojciech Lorenz, Marcin Terlikowski)

Polityka Polski w Unii Europejskiej (Jolanta Szymańska)

II. POLITYKA POLSKI WOBEC WYBRANYCH PAŃSTW I REGIONÓW

Polityka Polski wobec Stanów Zjednoczonych (Andrzej Dąbrowski)

Polityka Polski wobec Wielkiej Brytanii (Przemysław Biskup)

Polityka wobec Niemiec (Sebastian Płociennik)

Polityka Polski wobec Francji (Łukasz Jurczyszyn)

Polityka Polski wobec Rosji (Agnieszka Legucka)

Polityka Polski wobec Ukrainy (Daniel Szeligowski)

Polityka Polski wobec Białorusi (Anna Maria Dyner)

Polityka Polski wobec Chińskiej Republiki Ludowej (Marcin Przychodniak)

Polityka Polski w Grupie Wyszehradzkiej (Veronika Joźwiak, Łukasz Ogrodnik)

Polityka Polski wobec Bałkanów Zachodnich (Tomasz Żornaczuk)

Polityka Polski wobec państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Patrycja Sasnal, Michał Wojnarowicz)

III. WYBRANE ZAGADNIENIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI

Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą (Damian Wnukowski)

Dyplomacja samorządowa (Adriana Skorupska)

Ameryka Łacińska w polityce zagranicznej Polski po 2004 roku (Bartłomiej Znojek)

Afryka Subsaharyjska w polityce zagranicznej Polski po 2004 roku (Jędrzej Czerep)

Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych (Szymon Zaręba)