SPIS TREŚCI

Od redaktora

I. PODSTAWY POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI

Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku (przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego na posiedzeniu Sejmu 29 stycznia 2016 r.)

Polityka bezpieczeństwa RP (Artur Kacprzyk, Wojciech Lorenz, Marcin Terlikowski)

Polska w Unii Europejskie (Jolanta Szymańska, Patryk Toporowski)

II. POLITYKA POLSKI WOBEC WYBRANYCH PAŃSTW I REGIONÓW

Polityka Polski wobec Stanów Zjednoczonych (Andrzej Dąbrowski)

Polityka Polski wobec Wielkiej Brytanii (Bartłomiej Znojek)

Polityka Polski wobec Niemiec (Sebastian Płóciennik)

Polityka Polski wobec Francji (Łukasz Jurczyszyn)

Polityka Polski wobec Rosji (Agnieszka Legucka)

Polityka Polski wobec Ukrainy (Daniel Szeligowski)

Polityka Polski wobec Białorusi (Anna Maria Dyner)

Polityka Polski wobec Chińskiej Republiki Ludowej (Justyna Szczudlik)

Polityka Polski w Grupie Wyszehradzkiej (Veronika Jóźwiak, Łukasz Ogrodnik)

Polityka Polski w regionie Morza Bałtyckiego (Kinga Raś)

III. WYBRANE ZAGADNIENIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI

Polityka energetyczna i klimatyczna Polski (Marek Wąsiński)

Dyplomacja gospodarcza w polityce zagranicznej Polski (Damian Wnukowski)

Polska współpraca rozwojowa (Patryk Kugiel)