Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2011
16 LIP 2012
Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2011

SPIS TREŚCI

Od redakcji (Beata Wojna)

I. POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI W 2010 ROKU

Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2010 roku (przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na posiedzeniu Sejmu 8 kwietnia 2010 r.)

II. WEKTORY

Smoleńsk – konsekwencje dla stosunków polsko-rosyjskich (Jarosław Ćwiek-Karpowicz)

Polska w Unii Europejskiej – czas testowania nowych rozwiązań (Leszek Jesień)

Europejska lekcja zarządzania gospodarczego (Paweł Wojciechowski)

Praca u podstaw na Wschodzie (Łukasz Adamski, Anna Dyner, Tomasz Sikorski)

W poszukiwaniu niezależności i solidarności. Bezpieczeństwo energetyczne w polityce zagranicznej Polski (Ernest Wyciszkiewicz)

III. STOSUNKI Z WYBRANYMI PAŃSTWAMI

Polska i Stany Zjednoczone: odzyskując stracony czas (Bartosz Wiśniewski)

Na ścieżce wzrostu. Polityka Polski wobec Niemiec (Ryszarda Formuszewicz)

Polityka wobec Litwy – pat czy szansa na przełom? (Kinga Dudzińska)

Polityka Polski w Grupie Wyszehradzkiej (Mateusz Gniazdowski)

IV. WYBRANE ZAGADNIENIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI

NATO po Lizbonie: strategia dobra dla wszystkich? (Beata Górka-Winter)

Siły nuklearne NATO i nuklearne rozbrojenie – polski punkt widzenia (Jacek Durkalec)

V. ANEKS

Kronika stosunków międzynarodowych Polski w 2010 roku