Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2010
23 GRU 2010
RPPZ 2010

SPIS TREŚCI

Od Redaktora

I. PODSTAWY POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI

Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2009 roku (przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na posiedzeniu Sejmu 13 lutego 2009 roku)

Polityka Polski w Unii Europejskiej (Beata Wojna)

Polityka bezpieczeństwa Polski - wymiar polityczno-wojskowy (Marek Madej)

II. POLITYKA POLSKI WOBEC WYBRANYCH PAŃSTW I REGIONÓW

Polityka Polski wobec Stanów Zjednoczonych (Bartosz Wiśniewski)

Polityka Polski wobec Niemiec (Ryszarda Formuszewicz)

Polityka Polski wobec Francji (Jakub Kumoch)

Polityka Polski wobec Rosji (Jarosław Ćwiek-Karpowicz)

Polityka Polski wobec Ukrainy (Łukasz Adamski)

Polityka Polski wobec Białorusi (Agata Wierzbowska-Miazga)

Polityka Polski w Grupie Wyszehradzkiej (Rafał Morawiec)

Polityka Polski wobec państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Patrycja Sasnal)

Polityka Polski wobec Bałkanów Zachodnich (Tomasz Żornaczuk)

III. WYBRANE ZAGADNIENIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI

Polska współpraca na rzecz rozwoju w latach 2004-2009 (Patryk Kugiel)

Polska w operacji ISAF - mission (still) not accomplished (Beata Górka-Winter)

Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą (Artur Gradziuk)

Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych (Andrzej Towpik)

Stosunki polsko-chińskie (2004-2009) - główne problemy (Justyna Szczudlik-Tatar)

IV. POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI. DYSKUSJA

(Paweł Kowal, Paweł Zalewski)

V. ANEKSY

Kronika stosunków międzynarodowych Polski w 2009 roku (Aleksandra Zieleniec)

Stosunki traktatowe Polski (Hanna Wielgus)

Kadra kierownicza polskiej służby zagranicznej (Dorota Dołęgowska)

Bibliografia krajowych publikacji na temat polityki zagranicznej i politycznych stosunków międzynarodowych Polski z 2009 r. (Magdalena Chełmońska, Andrzej Kamiński, Tomasz Kępka, Łucja Kłos, Agnieszka Kondek, Krystyna Rożek, Katarzyna Staniewska)