Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2009
26 LIS 2009
RPPZ 2009

SPIS TREŚCI

Od Redaktora

I. PODSTAWY POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI

Informacja rządu na temat  polskiej polityki zagranicznej w 2008 roku (przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego)

Polityka Polski w Unii Europejskiej (Radosław Kołatek)

Polityka bezpieczeństwa Polski - wymiar polityczno-wojskowy (Marek Madej, Marcin Terlikowski)

II. POLITYKA POLSKI WOBEC WYBRANYCH PAŃSTW

Polityka Polski wobec Stanów Zjednoczonych (Bartosz Wiśniewski)

Polityka Polski wobec Niemiec (Natalia Kohtamäki)

Polityka Polski wobec Rosji (Bartosz Cichocki)

Polityka Polski wobec Białorusi (Łukasz Adamski)

Polityka Polski wobec Ukrainy (Andrzej Szeptycki)

Polityka Polski wobec Republiki Czeskiej (Mateusz Gniazdowski)

Polityka Polski wobec Wielkiej Brytanii (Bartłomiej Znojek)

III. WYBRANE ZAGADNIENIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI

Polityka Polski wobec konfliktu gruzińskiego (Łukasz Kulesa)

Długa droga do tarczy (Beata Górka-Winter)

Międzynarodowy wymiar polityki klimatycznej Polski (Artur Gradziuk, Ernest Wyciszkiewicz) 250

Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą (Artur Gradziuk)

Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych (Rafał Tarnogórski)

IV. POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI. DYSKUSJA

(Andrzej Grzyb, Wojciech Olejniczak, Krzysztof Szczerski, Paweł Zalewski oraz Ryszard Stemplowski - moderator)

V. ANEKSY

Kronika stosunków międzynarodowych Polski w 2008 roku (Aleksandra Zieleniec)

Stosunki traktatowe Polski (Hanna Wielgus)

Kadra kierownicza polskiej służby zagranicznej (Dorota Dołęgowska)

Bibliografia krajowych publikacji na temat polityki zagranicznej i politycznych stosunków międzynarodowych Polski z 2008 roku (Agnieszka Kondek)