Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2008
26 SIE 2008
nakład wyczerpany

SPIS TREŚCI

Od Redaktora  

I. PODSTAWY POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI

Informacja rządu na temat  polskiej polityki zagranicznej w 2007 roku (przedstawiona przez minister spraw zagranicznych Annę Fotygę)        

Polityka Polski w Unii Europejskiej (Leszek Jesień)        

Polityka bezpieczeństwa Polski (wymiar polityczno-wojskowy) (Marek Madej)     

II. POLITYKA POLSKI WOBEC WYBRANYCH PAŃSTW I REGIONÓW

Polityka Polski wobec Stanów Zjednoczonych (Beata Górka-Winter)    

Polityka Polski wobec Niemiec (Łukasz Adamski)            

Polityka Polski wobec Francji (Andrzej Szeptycki)           

Polityka Polski wobec Rosji (Adam Eberhardt) 

Polityka Polski w Grupie Wyszehradzkiej (Mateusz Gniazdowski)              

Polityka Polski wobec Litwy (Halina Bukowiecka)           

Polityka Polski wobec Ukrainy (Łukasz Adamski)             

Polityka Polski wobec państw Kaukazu Południowego i Azji Środkowej (Ernest Wyciszkiewicz)              

Polityka Polski wobec państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Jan Bury)          

III. WYBRANE ZAGADNIENIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI

Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą (Artur Gradziuk)           

Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych (Agnieszka Bieńczyk-Missala)   

IV. POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI. DYSKUSJA

(Sławomir Dębski, Andrzej Olechowski, Adam Daniel Rotfeld, Krzysztof Szczerski, Paweł Zalewski) 

V. ANEKSY

Kronika stosunków międzynarodowych Polski w 2007 r. (Rafał Tarnogórski)        

Stosunki traktatowe Polski (Hanna Wielgus)     

Kadra kierownicza polskiej służby zagranicznej (Dorota Dołęgowska, Agnieszka Kondek)          

Bibliografia krajowych publikacji na temat polityki zagranicznej i politycznych stosunków międzynarodowych Polski z 2007 r. (Agnieszka Kondek)