Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2006
03 PAź 2006

SPIS TREŚCI

Od Redaktora 

I. PODSTAWY POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI

Informacja rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2005 roku przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych Adama Daniela Rotfelda)

Niepewny świat 2005 roku (Roman Kuźniar)

Polska w Unii Europejskiej (Małgorzata Banach, Urszula Pałłasz)

Główne aspekty polityki bezpieczeństwa Polski (Robert Kupiecki)

II. STOSUNKI DWUSTRONNE

Stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi (Artur Michalski)

Stosunki Polski z Niemcami (Tytus Jaskułowski)

Stosunki Polski z Francją (Mariusz Kazana)   

Stosunki Polski z Rosją (Adam Eberhardt)

Stosunki Polski z Ukrainą (Andrzej Szeptycki)

Stosunki Polski z Państwem Izrael (Krzysztof Bojko)

Stosunki Polski z krajami regionu Azji i Pacyfiku (Beata Stoczyńska) 

III. AKTYWNOŚĆ POLSKI W INSTYTUCJACH WIELOSTRONNYCH

Polityka regionalna Polski (Jacek Gajewski)

Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych (Stanisław L. Stebelski)

IV. WYBRANE ZAGADNIENIA POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 

Zaangażowanie Polski na rzecz stabilizacji Iraku (Paweł Herczyński)

Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą (Katarzyna Żukrowska)

Kwestie historyczne w polskiej polityce zagranicznej (Mateusz Gniazdowski)

Polska a konflikt wokół Związku Polaków na Białorusi (Adam Eberhardt)

Od dyplomacji publicznej do marki dla Polski (Jarosław Szczepankiewicz) 

V. OPINIE O POLSKIEJ POLITYCE ZAGRANICZNEJ 

Bilans polskiej polityki zagranicznej za rok 2005. Debata z udziałem Jarosława Bratkiewicza, Sławomira Dębskiego, Jerzego Kranza, Romana Kuźniara, Marka Madeja. Warszawa, 16 marca 2006 r.

VI. ANEKSY

Kronika stosunków międzynarodowych Polski w roku 2005 (Małgorzata Ławacz)

Stosunki traktatowe Polski (Agata Stachura-Świeżawska)

Kadra kierownicza polskiej służby zagranicznej (Sylwia Kozień)

Bibliografia krajowych publikacji na temat polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych Polski z 2004 roku (Sylwia Kozień)