Polacy i Rosjanie we wzajemnej karykaturze

Grafika satyryczna ukazuje te aspekty relacji między kulturami, których czasem nie dostrzega się w innych źródłach. Siła emocjonalna tych przekazów uzmysławia ich rolę w postrzeganiu stosunków polsko-rosyjskich. Książka zawiera ponad sto prac wybranych z przeszło tysiąca karykatur i plakatów obrazujących charakter obu narodów oraz główne postaci i wydarzenia z historii Polski i Rosji, od końca XVII wieku do dziś.

 

O autorach

Prof. Andrzej de Lazari, historyk idei, rosjoznawca, pracuje na Uniwersytecie Łódzkim.

Prof. Oleg Riabow, filozof, rosjoznawca, specjalista w zakresie gender studies, wykładowca Uniwersytetu Państwowego w Iwanowie.

W Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych zrealizowali projekt badawczy o wzajemnych uprzedzeniach Polaków i Rosjan.

 

 

Spis treści: 

Metoda analizy (s. 4)

Historia obrazów (s. 15)

Przed komunizmem (s. 15)

Wojna 1920 roku (s. 22)

Okres międzywojenny (s. 26)

„Socjalistyczne braterstwo” (s. 34)

Po komunizmie (s. 35)

Spis ilustracji (s. 37)

Ilustracje (s. 43)

 

Recenzje:

Marcin Wojciechowski, Groźny niedźwiedź i wąsacz w konfederatce, "Gazeta Wyborcza", 10-11 listopada 2008 r. 

Rafał Panas, "Dziennik Wschodni", 17 października 2008 r.

Olga Nadskakuła, "Nowa Europa Wschodnia", III numer

Liliana Kiejzik, Jacy jesteśmy naprawdę, "Przegląd Powszechny", nr 3/2009

Andrzej Zugaj, Ruskie i Paliaki w satyrze, "Przegląd", nr 5/2009

Kamil Janicki, portal Histmag.org