Kremlin Kids: The Second Generation of the Russian Elite
15 LIS 2019
„Dzieci Kremla” to termin opisujący drugą generację rosyjskiej elity władzy, czyli potomków i krewnych obecnej elity w Rosji. Odgrywają oni ważną rolę w systemie politycznym i ekonomicznym Rosji oraz poza nią.
©PISM

„Dzieci Kremla” petryfikują patologiczne aspekty rosyjskiego systemu wewnętrznego, tj. nepotyzm, korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Na razie „dzieci Kremla” umieszczane są w pozapolitycznych branżach tj. energetyka, bankowość i inwestycje,ale dzięki swoim wpływom umacniają pozycję swoich rodziców w rosyjskim systemie władzy.Utrzymując tak wysokie stanowiska, „dzieci Kremla” pomagają osiągać rosyjskie cele polityki zagranicznej, ponieważ przedsiębiorstwa państwowe są często wykorzystywane przez Rosję jako narzędzia polityczne. Jeżeli nie zasiadają w państwowych przedsiębiorstwach to promują rosyjską politykę za granicą, na przykład na nielegalnie zaanektowanym Krymie. Co więcej, członkowie elity władzy w Rosji nauczyli się unikać zachodnich sankcji, przekazując swoje aktywa zaufanym członkom rodziny. Przenosząc swoje aktywa na potomków i krewnych, rosyjscy oligarchowie zdołali uniknąć niektórych zachodnich obostrzeń nałożonych na rosyjskie firmy i nieruchomości.

Raport podzielony jest na dwie części. W pierwszej omawia on pozycję „dzieci Kremla” w systemie państwowym, a następnie ich rolę w stosunkach Rosji z państwami Zachodu. Wyjaśnia ewolucję elity władzy w Rosji i stawia ważne pytanie: w jaki sposób członkowie elity zorganizowali system wewnętrzny, aby zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci. Następnie analizuje on znaczenie „kremlowskich dzieci” w rosyjskiej polityce zagranicznej. Stawia pytanie o spójnośćaktywności „dzieci Kremla” na Zachodzie zantyzachodnią narracją władz rosyjskich. W części poświęconej rekomendacjomraport podkreśla kwestię sukcesji po prezydencie Władimirze Putiniew związku ze zmianą pokoleniową w Rosji.Istnieje prawdopodobieństwo, że „dzieci Kremla” staną się elitą władzy w Rosji.„Dzieci Kremla” należy postrzegać jako instrument rosyjskiej penetracji Zachodu. Sąw stanie skorumpować urzędników USA i UE nielegalnie zarobionymi pieniędzmi, a tym samym osłabić zdolność Zachodu do reagowania na agresywne działania Rosji. Kraje zachodnie popełniły błąd, sądząc, że wartości i zasady UE (praworządność, przejrzystość itp.) można przeszczepić na Rosję tylko dlatego, że Zachód jest atrakcyjny dla drugiej generacji rosyjskiej elity władzy.Jednak „dzieci Kremla” bardzo rzadko przyjmują zachodnie wartości i nie są zainteresowane zmianą systemu wewnętrznego, z którego czerpią korzyści materialne.