Gruzja a kryzys na Ukrainie: niebezpieczny zakręt na drodze do Unii Europejskiej i NATO
23 CZE 2014
Kaukaz Południowy, podobnie jak Ukraina, jest celem agresywnej polityki Rosji, dążącej do podporządkowania sobie przestrzeni poradzieckiej. Aneksja Krymu i wsparcie dla separatyzmu w Donbasie pokazują, że coraz większą rolę w rosyjskiej polityce regionalnej odgrywają środki militarne i dywersja polityczna. Unia Europejska i NATO powinny zacieśniać więzi w sferze bezpieczeństwa z Gruzją, najbardziej zintegrowaną spośród państw regionu ze wspólnotą euroatlantycką. Potrzebne jest wsparcie rządu w Tbilisi w zakresie optymalizacji sił zbrojnych w obliczu asymetrycznych zagrożeń typu ukraińskiego. Publikacja finansowana ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych (projekt „W poszukiwaniu polskiej i norweskiej wizji integracji regionalnej w Europie Wschodniej" koordynowany przez Collegium Civitas we współpracy z PISM i NUPI).

Kaukaz Południowy, podobnie jak Ukraina, jest celem agresywnej polityki Rosji, dążącej do podporządkowania sobie przestrzeni poradzieckiej. Aneksja Krymu i wsparcie dla separatyzmu w Donbasie pokazują, że coraz większą rolę w rosyjskiej polityce regionalnej odgrywają środki militarne i dywersja polityczna. Unia Europejska i NATO powinny zacieśniać więzi w sferze bezpieczeństwa z Gruzją, najbardziej zintegrowaną spośród państw regionu ze wspólnotą euroatlantycką. Potrzebne jest wsparcie rządu w Tbilisi w zakresie optymalizacji sił zbrojnych w obliczu asymetrycznych zagrożeń typu ukraińskiego.

Publikacja finansowana ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych (projekt „W poszukiwaniu polskiej i norweskiej wizji integracji regionalnej w Europie Wschodniej" koordynowany przez Collegium Civitas we współpracy z PISM i NUPI).