Siła i solidarność. Strategia NATO 1949–1989 – wydanie drugie
18 SEP 2012 Books
Jest to pierwsza w Polsce naukowa synteza ciągłości i zmian w strategii i doktrynie politycznej NATO w okresie zimnej wojny. Koncepcje Sojuszu Północnoatlantyckiego dostosowywane były do nowych wyzwań i zagrożeń w dwubiegunowym świecie: od „tarczy i miecza” i strategii zmasowanego odwetu do elastycznej odpowiedzi, Raportu Harmela i polityki odprężenia. Autor monografii Robert Kupiecki, badacz, analityk i dyplomata, potrafił z ogromną kompetencją wydobyć to, co składa się na kulturę strategiczną Sojuszu – na model wspólnoty obronnej demokratycznych państw Zachodu. Otrzymaliśmy dzieło, którego wartość trudno przecenić.
buy

Robert Kupiecki

Warszawa 2012

ISBN 978-83-62453-37-5

liczba stron: 646
 
 
 
 
 
 
 
 


Jest to pierwsza w Polsce naukowa synteza ciągłości i zmian w strategii i doktrynie politycznej NATO w okresie zimnej wojny. Koncepcje Sojuszu Północnoatlantyckiego dostosowywane były do nowych wyzwań i zagrożeń w dwubiegunowym świecie: od „tarczy i miecza” i strategii zmasowanego odwetu do elastycznej odpowiedzi, Raportu Harmela i polityki odprężenia. 
Autor monografii Robert Kupiecki, badacz, analityk i dyplomata, potrafił z ogromną kompetencją wydobyć to, co składa się na kulturę strategiczną Sojuszu – na model wspólnoty obronnej demokratycznych państw Zachodu. Otrzymaliśmy dzieło, którego wartość trudno przecenić.
prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld
były minister spraw zagranicznych RP
 
„Imponująca naukowo i znamienna historycznie praca Roberta Kupieckiego – wnikliwego analityka i wytrawnego dyplomaty – jest ważnym punktem wyjścia w nowej geopolitycznej erze dla rozwoju autentycznie polskiej myśli strategicznej.  „Siła i solidarność” nie tylko zawiera głębsze zrozumienie nowych realiów w układzie światowym po zakończeniu zimnej wojny, ale również jest wezwaniem o realistyczne przemyślenie wymogów bezpieczeństwa Polski w zmieniającym się świecie”.
prof. Zbigniew Brzezinski
były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Jimmy’ego Cartera


Contents

Wstęp

Rozdział 1. Kultura strategiczna NATO – ciągłość i zmiana

Źródła kultury strategicznej NATO
Główne problemy strategii NATO
Ostatnia dekada – od strategii bez koncepcji do lizbońskiej koncepcji strategicznej

Rozdział 2. Źródła strategii NATO

Początki zimnej wojny i problemy państw zachodnich
Plan Marshalla i konsolidacja współpracy Zachodu
Traktat Północnoatlantycki
NATO jako wspólnota atlantycka a Karta Narodów Zjednoczonych

Rozdział 3. Pierwsza strategia Sojuszu

Pierwsza strategia i jej implikacje
Rozwój procesu kolektywnej obrony
„Tarcza”, „miecz” i potrzeby frontu centralnego
„Raport Trzech”

Rozdział 4. Strategia zmasowanego odwetu

„Spojrzenie przez okno na III wojnę światową”
Dokument MC 14/2
Sowiecka wizja zmasowanego odwetu
Wyzwania związane z realizacją zmasowanego odwetu
Wielonarodowe siły nuklearne (MLF)
Wojny ograniczone i wiarygodność zmasowanego odwetu
 

Rozdział 5. Strategia elastycznej odpowiedzi

Wiele pytań i amerykański projekt elastycznej odpowiedzi
Debata strategiczna w latach sześćdziesiątych i jej rezultaty
Strategia elastycznej odpowiedzi (MC 14/3)
Spór o treść elastycznego reagowania
„Raport Harmela”

Rozdział 6. Elastyczne reagowanie z odprężeniem w tle

Nowe fronty zimnej wojny
Negocjacje i zbrojenia
Polityka „dwóch ścieżek” i eurorakiety
„Wojny gwiezdne ” i odwet konwencjonalny

Rozdział 7. Trudny koniec zimnej wojny

Schyłek odprężenia
Gorbaczow i zakończenie zimnej wojny
Epilog – NATO u progu ery pozimnowojennej
W stronę nowej strategii

Bibliografia

Dokumenty

Teksty koncepcji strategicznych NATO w latach 1949–1989

Kalendarium

Daty kluczowe dla strategii NATO w okresie zimnej wojny

Indeks osobowy
Indeks rzeczowy


e-bookstore