PDD 4/2020 PDD 4/2020

CONTENTS

Od redaktora naczelnego
Amerykańska fabryka i białoruskie laboratorium (p. 7)

Rozmowa z Krzysztofem Szczerskim
Po pierwsze, konsekwencja! (p. 14)

OPINIE
ERA DONALDA TRUMPA - KONIEC CZY NOWY POCZĄTEK?

Zbigniew Lewicki (p. 27)

Olaf Osica (p. 47)

Beata Górka-Winter (p. 56)

Damian Wnukowski (p. 72)

ESEJE I ARTYKUŁY

Michał Potocki
Covidowa rewolucja (p. 86)

Lidia Gibadło
Nowy kanclerz na trudne czasy? (p. 91)

Maciej Pawłowski
Kraj notorycznego kryzysu – problemy polityczne Hiszpanii 2008–2020 (p. 100)

Marcin Przychodniak
„Prawda boli. A ja po prostu mówię prawdę” (p. 116)

Bartosz Bieliszczuk, Paulina Jabczyńska
Jak transformacja energetyczna wpływa na politykę międzynarodową i bezpieczeństwa? (p.125)

Anna Maria Dyner
Wpływ pandemii COVID-19 na światowy sport (p. 135)

ARTYKUŁ RECENZYJNY

Wojciech Lorenz
Doradca Trumpa oskarża prezydenta (p. 145)

ARCHIWUM

Piotr Długołęcki
„A więc dlaczego Żydzi uciekali?” – notatka Juliana Hochfelda z 1944 roku o dezercjach z Wojska Polskiego (p. 150)

RECENZJE

Wojciech Lorenz
Christian Brose: The Kill Chain: Defending America in the Future of ­High-Tech Warfare (p. 166)

Paweł Markiewicz
Fen Osler Hampson: Master of Persuasion: Brian Mulroney’s Global­Legacy  (p. 170)

Paweł Król
Dilip Hiro: Cold War in The Islamic World: Saudi Arabia, Iran and the Struggle for Supremacy  (p. 173)

Dariusz Mańka
Kálmán Pócza (red.): Constitutional Politics and the Judiciary: Decision-making in Central and Eastern Europe (p. 177)