Datasky Datasky

CONTENTS

Od redaktora naczelnego
Błąd systemowy (p. 7)

Rozmowa z Tomaszem Szatkowskim
Bezpieczna Polska (p. 19)

OPINIE
NOWE ŻYCIE UNII

Konrad Szymański (s. 29)
Leszek Jesień (p. 35)
Melchior Szczepanik (p. 40)
Agnieszka Smoleńska (p. 49)

ESEJE I ARTYKUŁY

Daniel S. Hamilton
Europa: zjednoczona i wolna czy też pęknięta i niespokojna? (p. 59)

Daniel Szeligowski
Partnerstwo Wschodnie: w poszukiwaniu nowych idei (p. 71)

Szymon Zaręba
W poszukiwaniu właściwego miejsca. Polska w Radzie Bezpieczeństwa w latach 2018–2019 (p. 80)

Przemysław Biskup
Brexit jako rewolucja? (p. 94)

Ryszard Stemplowski
Przejście niskokonfliktowe (p. 113)

Mariusz Wołos
Tragedia Września. Kilka rocznicowych refleksji (p. 122)

ARTYKUŁ RECENZYJNY

Andrzej Nowak
Nowy wspaniały imperializm (p. 138)

ARCHIWUM

Marcin Furdyna, Marek Rodzik
Między „starym” a „nowym” appeasementem. Nieznany głos w dyskusji (p. 149)

RECENZJE

Ernest Wyciszkiewicz
Anna Wojciuk: Empires of Knowledge in International Relations. Education and Science as Sources of Power for the State (p. 163)

Oskar Pietrewicz
Scott A. Snyder: South Korea at the Crossroads: Autonomy and Alliance in an Era of Rival Powers (p. 166)

Michał Wojnarowicz
Anshel Pfeffer: Bibi: The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu (p. 170)

Nerijus Babinskas
Felicia Roșu: Elective Monarchy in Transylvania and Poland-Lithuania 1569–1587 (p. 173)

Karol Wasilewski
Paul Scharre: Army of None. Autonomous Weapons and the Future of War (p. 177)

O autorach (p. 181)