PISM PISM

CONTENTS

Od redaktora naczelnego
Amerykańska wojna kulturowa (p. 7)

Debata (p. 24)
„Przyszłość Europy”

OPINIE
ŚWIAT W CZASACH ZARAZY

Damian Wnukowski (p. 30)
Melchior Szczepanik, Jolanta Szymańska (p. 43)
Agnieszka Legucka (p. 53)
Veronika Jóźwiak (p. 64)
Dominik Kopiński (p. 74)

ESEJE I ARTYKUŁY

Wess Mitchell
Ameryka, Europa i powrót rywalizacji mocarstw (p. 89)

Robert Kupiecki
Europa zjednoczona i wolna: misja wypełniona czy niedotrzymana obietnica? (p. 99)

Thomas Wright
Co po Europie zjednoczonej i wolnej? (p. 109)

Nicolas Tenzer
Powrót archaicznej geopolityki byłby strategiczną katastrofą (p. 117)

Wojciech Lorenz
Rada NATO–Pacyfik: sposób na wzmocnienie politycznej spójności Sojuszu (p. 123)

Jan Sarnowski, Paweł Selera
Regionalne pilotaże podatkowe jako sposób usprawnienia współpracy wewnątrz UE. Część I (p. 133)

ARTYKUŁ RECENZYJNY

Anna Maria Dyner
Syria. Wojna bez końca? (p. 144)

ARCHIWUM

Marek Rodzik
U progu zbliżenia polsko-brytyjskiego. Foreign Office wobec polityki zagranicznej Rzeczypospolitej na początku marca 1939 r. (p. 148)

RECENZJE

Jakub Benedyczak
Dmitrij Trenin: Russia (p. 158)

Sławomir Dębski
Larry Wolff: Woodrow Wilson and the Reimagining of Eastern Europe (p. 161)

Joanna Jaworska
Lawrence Freedman: Ukraine and the Art of Strategy (p. 166)

Martyna Pustoszkin
Henry Farrell, Abraham L. Newman: Of Privacy and Power – The Transatlantic Struggle over Freedom and Security (p. 170)