Angel Boligán Corbo Angel Boligán Corbo

CONTENTS

Od redaktora naczelnego
Tętent historii i strategia pobrzeżnej kasztelanii (p. 7)

Rozmowa z Michałem Kurtyką
Wielka polityka na rzecz klimatu (p. 30)

OPINIE 
PRZYSZŁOŚĆ UNII PO WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Jolanta Szymańska (p. 40)
Karolina Borońska-Hryniewiecka (p. 54)
Melchior Szczepanik (p. 69)
Marta Makowska (p. 78)

 

ESEJE I ARTYKUŁY

Bartosz Bieliszczuk, Marek Wąsiński
Transformacja energetyczna na obszarze Trójmorza w latach 1988–2018 (p. 87)

Gustav Gressel
W sprawie Nord Stream 2 Niemcy zachowują się jak Trump (p. 99)

Łukasz Kulesa
Wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce: perspektywa amerykańskich think tanków (p. 104)

Daniel Szeligowski
Przyczynek do dyskusji o rządach Petra Poroszenki (p. 120)

Tomasz Orłowski
Polski protokół dyplomatyczny w stulecie odzyskania niepodległości (p. 127)

ARTYKUŁ RECENZYJNY

Ryszard Stemplowski
Reakcja polityczna na kryzys ekonomiczny (p. 158)

ARCHIWUM

Andrzej Szeptycki
Charles de Gaulle i sojusz polsko-francuski (p. 167)

RECENZJE

Marcin Przychodniak
Alexander Lukin: China and Russia. The New Rapprochement (p. 188)

Szymon Zaręba
Harold Hongju Koh: The Trump Administration and International Law (p. 191)

Mateusz M. Piotrowski
Graham Allison: Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?
Graham Allison: Skazani na wojnę? Czy Ameryka i Chiny unikną pułapki Tukidydesa? (p. 196)

O autorach (p. 200)