MAXPPP / Forum MAXPPP / Forum

CONTENTS

Od redaktora naczelnego
Życie po życiu strategicznego partnerstwa? (p. 7)

Debata „Europe Whole and Free. Vision and Reality”.  Wybór (p. 17)

OPINIE
MIĘDZY IMPEACHMENTEM A ZMIANĄ WŁADZY

Beata Górka-Winter (p. 28)
Przemysław Żurawski vel Grajewski (p. 40)
Adam Traczyk (p. 53)

ESEJE I ARTYKUŁY

Tomasz Żornaczuk
Proces berliński – w nadziei na integrację Bałkanów z Unią Europejską (p. 65)

Ryszard Stemplowski
Czy za amerykańską polityką zagraniczną stoi ideologia? (p. 75)

Karol Wasilewski
Syria – gwóźdź do trumny sojuszu turecko-amerykańskiego i członkostwa Turcji w NATO? (p. 83)

Rafał Tarnogórski, Szymon Zaręba
Wielka tortownica – o dyskretnym uroku nieformalnych gwarancji (p. 94)

Justyna Gotkowska
„Jesteśmy u kresu pewnej epoki i na początku następnej” (p. 104)

Anna Wieslander
Dlaczego „Europa zjednoczona i wolna” wciąż ma znaczenie dla Stanów Zjednoczonych (p. 112)

ARTYKUŁ RECENZYJNY

Marcin Furdyna, Marek Rodzik
„Strategiczny sojusznik” czy wasal? (p. 121)

ARCHIWUM

Piotr Długołęcki
„Praca wielu placówek polskich polega głównie na opiece nad Żydami” (p. 141)

RECENZJE

Łukasz Jurczyszyn
Thomas Gomart: L’affolement du monde. 10 enjeux géopolitiques (p. 152)

Agnieszka Legucka
Mark Galeotti: Russian Political War: Moving Beyond the Hybrid (p. 155)

Marta Makowska
Catherine E. De Vries: Euroscepticism and the Future of European ­Integration (p. 159)

Paweł Markiewicz
Daniel Immerwahr: How to Hide an Empire: A History of the Greater United States(p. 162)

Marek Wąsiński
Marcin Piatkowski: Europe’s Growth Champion. Insights from the Economic Rise of Poland (p. 165)

Christopher Reeves
Andrea Mason: British Policy Towards Poland, 1944–1956 (p. 169)

O autorach (p. 173)