Shutterstock Shutterstock

SPIS TREŚCI

Od redaktora naczelnego
Rosyjski plebiscyt i trzecia tercja (p. 7)

Rozmowa z Konradem Szymańskim
Jedność Europy nie może być tylko dekoracją (p. 23)

ESEJE I ARTYKUŁY

Nikołaj Pietrow
Rosja przechodzi do natarcia? (p. 41)

Marek Menkiszak
Miński dylemat Rosji (p. 51)

Agnieszka Bryc
Rosja potrzebuje sukcesów (p. 68) 

Wojciech Konończuk
Arbitraż gazowy: Ukraina vs. Gazprom 2:0 (p. 79)

Tomasz Grzegorz Grosse
Polska a przyjęcie euro (p. 84)

Łukasz Adamski
Jak wyjść z korkociągu polsko-ukraińskiego (p. 94)

Łukasz Ogrodnik
Paradoksy ciekawsze od precedensów. Wybory w Republice Czeskiej (p. 116)

Izolda Bokszczanin-Gołaś
Trójwymiarowy kryzys we Włoszech (p. 125)

Bartłomiej Znojek
Ameryka Łacińska w poszukiwaniu międzynarodowej pozycji (p. 135) 

ARCHIWUM

Jakub Kumoch
Grupa Berneńska – dyplomaci Rzeczypospolitej Polskiej z pomocą Żydom. Wystąpienie ambasadora RP w Szwajcarii dr. Jakuba Kumocha, wygłoszone 4 lutego 2018 r. w Muzeum Pamięci Shoah w Paryżu (p. 146) 

RECENZJE

Łukasz Jurczyszyn
Justin Vaïsse: Zbigniew Brzezinski. Stratège de l’empire (p. 172)

Łukasz Ogrodnik
Břetislav Dančák, Vít Hloušek (red.): Towards Partnership: The Third Decade of Czech–German Relations (p. 176) 

Michał Wojnarowicz
Itamar Rabinovich: Yitzhak Rabin. Soldier, Leader, Statesman (p. 179) 

Piotr Długołęcki
Leonid Iljicz Breżniew: Raboczije i dniewnikowyje zapisi. W 3-ch tomach (p. 183)

O autorach (p. 188)