Obrona przeciwrakietowa w polskiej perspektywie
06 JUL 2015 Books
Ed. Robert Kupiecki

Warszawa 2015
ISBN 978-83-64895-40-1
ISBN 978-83-64895- 43-2
Najnowsza książka Wydawnictwa PISM prezentuje w zwarty i komunikatywny sposób wiedzę o obronie przeciwrakietowej i zagrożeniach rakietowych. Obronę przeciwrakietową uznaje się obecnie za warunek wstępny każdego planu obrony wojskowej, dlatego problem ten ma rangę strategiczną także dla polskich decydentów i opinii publicznej. Książka pod redakcją naukową dr. hab. Roberta Kupieckiego stanowi nowatorską publikację na polskim rynku. Nad jej powstaniem pracował zespół autorski złożony z siedmiu ekspertów MON, MSZ oraz PISM, zajmujących się tym  tematem od wielu lat, tak na gruncie naukowym, jak i praktycznym. Autorzy przedstawiają niezwykle przystępnie skomplikowane kwestie obrony przeciwrakietowej, ich aspekty polityczne, strategiczne, techniczne oraz ekonomiczne. 

*     *     *

Bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną i fundamentem rozwoju Polski. W ostatnich latach podjęliśmy duży wysiłek, by je wzmocnić, także w wymiarze obronnym. Pośród najważniejszych przedsięwzięć realizowanego właśnie programu modernizacji sił zbrojnych, największego w naszej historii, szczególne miejsce zajmuje budowa narodowego systemu obrony przeciwrakietowej – w powiązaniu z programami NATO i we współpracy z naszym amerykańskim sojusznikiem. Zdaniem wielu ekspertów wojskowych skuteczna obrona przed zagrożeniami powietrznymi, w tym rakietowymi, we współczesnym świecie musi stanowić początek planu obrony w ogóle.
Tomasz Siemoniak, Minister Obrony Narodowej RP (fragment przedmowy)

 

Spis treści

Tomasz Siemoniak
Przedmowa (s. 7–8)

Robert Kupiecki
Wstęp (s. 9–14)

Katarzyna Hołdak, Marcin Andrzej Piotrowski
Rozdział 1. Obrona przeciwrakietowa. Podstawowe zagadnienia (s. 15–64)

Katarzyna Hołdak
Rozdział 2. Obrona przeciwrakietowa w perspektywie historycznej (s. 65–136)

Piotr Pacholski
Rozdział 3. Obrona rakietowa – przeciw czemu? Ewolucja zagrożeń rakietowych (s. 137–198)

Paweł Durys
Rozdział 4. Obrona przeciwrakietowa NATO. Wyzwania multilateralizmu (s. 199–252)

Grzegorz Kozłowski
Rozdział 5. Współczesne amerykańskie podejście do obrony przeciwrakietowej (s. 253–304)

Elżbieta Gryzio
Rozdział 6. Obrona przeciwrakietowa a stosunki amerykańsko-rosyjskie w dziedzinie kontroli zbrojeń i rozbrojenia (s. 305–372)

Marcin Andrzej Piotrowski
Rozdział 7. Obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa w doświadczeniach wybranych państw Bliskiego Wschodu oraz Azji (s. 373–418)

Robert Kupiecki
Rozdział 8. Obrona przeciwrakietowa w polskiej perspektywie. Działania własne, współpraca z USA i NATO (s. 419–477)

*     *     *

Noty o autorach (s. 479–481)

Indeks rzeczowy (s. 483–495)