Lista recenzentów
23 OCT 2000
logo-SM-kolor

Lista recenzentów artykułów zgłoszonych do druku w „Sprawach Międzynarodowych”

dr Andrzej Ananicz – ambasador RP w Pakistanie

prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jan Barcz – Akademia Leona Koźmińskiego

prof. dr hab. Stanisław Bieleń – Uniwersytet Warszawski

dr Agnieszka Bieńczyk-Missala – Uniwersytet Warszawski

dr Agnieszka Bógdał-Brzezińska – Uniwersytet Warszawski

dr Marek A. Cichocki – Centrum Europejskie Natolin

dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

prof. dr hab. Władysław Czapliński – Uniwersytet Warszawski

 dr hab. Elżbieta Dynia – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr Adam Eberhardt – Ośrodek Studiów Wschodnich

dr Artur Gradziuk – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

dr Małgorzata Grącik-Zajączkowski – Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński – Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Jan Kofman – Polska Akademia Nauk

płk dr hab. Dariusz Kozerawski – prof. Akademii Obrony Narodowej

dr hab. Jerzy Kranz – profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Łukasz Kulesa – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

dr hab. Robert Kupiecki – wiceminister obrony narodowej

prof. dr hab. Roman Kuźniar – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Roman Kwiecień – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej

dr Zdzisław Lachowski – ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego

dr Hanna Machińska – dyrektor Biura Rady Europy w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej Makowski – Akademia Marynarki Wojennej

płk dr hab. Maciej Marszałek – prof. Akademii Obrony Narodowej

prof. dr hab. Wojciech Materski – Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Jerzy Menkes – Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Grażyna Michałowska – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Artur Nowak-Far – prof. Szkoły Głównej Handlowej

prof. dr hab. Leokadia Oręziak – Szkoła Główna Handlowa

dr Olaf Osica – Ośrodek Studiów Wschodnich

prof. dr hab. Stanisław Parzymies – Uniwersytet Warszawski

dr Marcin Andrzej Piotrowski – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

prof. dr hab. Dariusz Popławski – Uniwersytet Warszawski

dr Kacper Rękawek – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

dr Patrycja Sasnal – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Roman Wieruszewski – Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Henryk Szlajfer –Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld – Uniwersytet Warszawski

Bartosz Wiśniewski – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

dr Beata Wojna – ambasador RP w Meksyku

dr Kazimierz Wóycicki – Uniwersytet Warszawski

Ernest Wyciszkiewicz – Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

dr Marcin Zaborowski – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska – Szkoła Główna Handlowa