Japan and the European Union: Challenges and Cooperation in Times of Crisis
12 NOV 2012 Books

W książce przedstawiono analizę najważniejszych wyzwań i szans (w krótkim i średnim okresie) dla Japonii i Unii Europejskiej oraz rozwoju ich współpracy, które wynikają ze zmian zachodzących w regionie Azji i Pacyfiku, gospodarce światowej oraz sytuacji w UE. Autorzy starali się odpowiedzieć na pytania w jaki sposób kształtować relacje UE z Japonią i Azją, by stały się one bardziej efektywne, a wzajemne oczekiwania zbieżne; jakie kroki należy podjąć, by unijne szczyty z azjatyckimi partnerami przynosiły bardziej wymierne rezultaty, a dialog dwustronny sprzyjał efektywnemu rozwiązywaniu wspólnych problemów. 

 

Contents
Introduction
Nobuhide Hatasa Japan’s Stagnant Economy: Ways to Move Ahead
Paweł Wojciechowski European Lessons for Global Governance
Yoshihide Soeya Shifting the U.S.-China Power Balance and Japan’s Response
Axel Berkofsky Japan’s New “National Defense Program Guidelines” —What’s New, What’s Old, What’s at Stake?
Michito Tsuruoka The Potential for EU–Japan Political and Security Cooperation: A Japanese Perspective
Nicola Casarini EU-Asia Interdependence at a Time of Crisis
Marie Söderberg Promoting Peace-Building through EU–Japanese Cooperation in ODA
Tomasz Łukaszuk, Tomasz Jamróz Harnessing Poland’s Potential to Strengthen EU-Japanese Relations
About the Authors