Igrzyska demokracji. Amerykańska kultura wyborcza
06 SEP 2016 Books
Zbigniew Lewicki

Warszawa 2016
ISBN 978-83-64895-38-8 pb
ISBN 978-83-64895-37-1 ebook

Nic tak dobitnie nie świadczy o zasadności tezy o odrębności amerykańskiej kultury politycznej jak fakt, że liczba wybieralnych funkcji i stanowisk w Stanach Zjednoczonych przekracza 519 tysięcy – od prezydenta USA aż po hycla w stanie Vermont. Amerykanie uważają wybory za sedno życia politycznego kraju i praktyczną realizację zasady, że podstawę sprawowania władzy przez odpowiednie instytucje stanowi zgoda obywateli. Wybory uważa się za podstawowy sposób wcielania w życie normy najzwięźlej sformułowanej przez Abrahama Lincolna: „rządy narodu sprawowane są przez naród i dla narodu”.

 

Spis treści

Nota redakcyjna (s. 3)

Wstęp (s. 7)

Rozdział I. Kształtowanie się systemu wyborczego w Ameryce (s. 12)

Rozdział II. Podstawowe reguły współczesnego procesu wyborczego (s. 19)

Rozdział III. Czynne prawo wyborcze (s. 21)

Rozdział IV. Bierne prawo wyborcze (s. 31)

A. System dwupartyjny a rejestracja kandydatów (s. 36)

Rozdział V. Organizacja wyborów (s. 39)

A. Rejestracja wyborców (s. 39)

B. Data wyborów (s. 44)

C. Weryfikacja wyborców (s. 46)

D. Procedura głosowania (s. 50)

1. Maszyny do głosowania (s. 58)

a. Floryda 2000 (s. 63)

2. Głosowanie elektroniczne (s.  69)

3. Głosowanie na odległość  (s. 70)

a. Głosowanie przez pocztę (s. 71)

b. Głosowanie internetowe (s. 72)

Rozdział VI. Większość wyborcza (s. 74)

Rozdział VII. Wybory prezydenckie (s. 76)

A. Nominowanie kandydatów do prezydentury (s. 77)

1. Prawybory (s. 80)

2. Delegaci (s. 92)

B. Konwencja nominacyjna (s. 94)

Rozdział VIII. Kampania wyborcza (s. 105)

A. Finansowanie kampanii (s. 120)

B. Media (s. 127)

C. Debaty telewizyjne (s. 131)

Rozdział IX. Kolegium Elektorów (s. 136)

Rozdział X. Wybory do Kongresu (s. 148)

Rozdział XI. Okręgi wyborcze (s. 157)

Rozdział XII. Wybory do władz stanowych (s. 165)

Rozdział XIII. Wybory lokalne (s. 171)

Rozdział XIV. Wybory 2016 roku (s. 175)

Rozdział XV. Wybory w wymiarze sprawiedliwości (s. 188)

A. Wybory sędziów (s. 188)

1. Historia (s. 188)

2. Stan obecny (s. 194)

B. Wybory prokuratorów (s. 207)

Przypisy bibliograficzne (s. 212)

Źródła zdjęć (s. 220)