Historia państw bałtyckich
25 MAR 2013 Books

buy


Andres Kasekamp

Warszawa 2013

ISBN 978-83-62453-55-9

pages: 253
 
 
 
 
 
 


Estonia, Latvia and Lithuania have been the battleground for neighbouring powers and the site of intense rivalry, but also interaction, between East and West. A History of the Baltic States masterfully traces the development of these three Baltic countries, from the northern crusades against Europe's last pagans, and Lithuania's rise to become one of medieval Europe's largest states, to their incorporation into the Russian Empire and the creation of their modern national identities. 

 

Drawing upon the most recent scholarship, Andres Kasekamp pays particular attention to the tumultuous twentieth century, during which the Baltic States achieved independence, but also endured occupation by both the Soviet Union and Nazi Germany. Finally, he explores how the Baltic States recovered their statehood and transformed themselves into members of the European Union. Clearly and accessibly written, this is one of the first English-language books to provide a comparative survey of Baltic history.
 
 

Andres Kasekamp is a professor of Baltic Politics at the Institute of Government and Politics, University of Tartu, Estonia. He is a graduate of the University of Toronto and obtained his Ph.D. in modern history from the School of Slavonic and East European Studies, London University, in 1996. He is currently vice-president of the Association for the Advancement of Baltic Studies, having served earlier as the editor of the Journal of Baltic Studies (2002-2005), Chairman of the Board of the Open Estonia Foundation (2006-2008), and Director of the Estonian Foreign Policy Institute (2000-2013). He has appeared as an expert in the foreign affairs committees of the European Parliament and the Estonian and Finnish parliaments as well as the Baltic Assembly. A History of the Baltic States is his second book, which won the author the prestigious Baltic Assembly Prize in Science.

 Contents

Wykaz map i tablic
Przedmowa do wydania polskiego
Wstęp
1. Ostatni poganie Europy
Pierwsi mieszkańcy
Społeczeństwa prehistoryczne
Północne wyprawy krzyżowe
2. Ekspansja Litwy i średniowieczne Inflanty (1290–1560)
Wzrost potęgi Litwy
Jagiełło i Witold
Jagiellonowie
Inflanty w okresie feudalnym
Miasta, handel i chłopi
Reformacja i podział Inflant
3. Rzeczpospolita polsko-litewska a wzrost potęgi Szwecji i Rosji (1561–1795)
Unia polsko-litewska i walka o zwierzchnictwo nad Inflantami
Panowanie Szwecji i wielka wojna północna
Rosyjskie okno na wschód
Zmierzch i upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów
4. Pod rządami carów. Długi wiek XIX (1795–1917)
Reformy agrarne w guberniach bałtyckich
Litwa w Imperium Rosyjskim
Narodowe przebudzenia
Rusyfikacja i modernizacja
Rewolucja 1905 roku i I wojna światowa
5. Krótki okres niepodległości (1917–1939)
Rewolucja rosyjska i okupacja niemiecka
Wojny o niepodległość
Od demokracji do autorytaryzmu
Rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny
W poszukiwaniu bezpieczeństwa
6. Między młotem a kowadłem (1939–1953)
Aneksja sowiecka
Hitlerowski Ostland
Wojna w obcych mundurach
Opór, represje i kolektywizacja
7. Rządy Sowietów (1953–1991)
Odwilż
Stagnacja
Śpiewająca rewolucja
Ku niepodległości
8. Z powrotem na Zachodzie (1991–2011)
Budowanie demokracji
Polityka w XXI wieku
Reformy gospodarcze
Przemiany społeczne
Powrót do Europy
Stosunki z Rosją
Kalendarium
Nazwy geograficzne
Wskazówki bibliograficzne