Amerykański system wyborczy
25 MAY 2020 Books
PISM PISM

Contents

Nota redakcyjna (s. 5)

Wstęp (s. 9)

Tradycja wyborcza w koloniach (s. 12)

Podstawowe reguły współczesnego procesu wyborczego (s. 17)

Czynne prawo wyborcze (s. 17)
Bierne prawo wyborcze (s. 27)
System dwupartyjny (s. 32)
Większość wyborcza (s. 37)
Finansowanie kampanii (s. 38)

Organizacja wyborów (s. 47)

Rejestracja wyborców (s. 47)
Weryfikacja wyborców (s. 51)
Data wyborów (s. 54)
Procedura głosowania (s. 57)
     Głosowanie w lokalu wyborczym (s. 63)
     Głosowanie poza lokalem wyborczym (s. 71)

Wybory prezydenckie (s. 77)

Wybór delegatów na konwencje (s. 77)
Konwencja nominacyjna (s. 92)
Kampania wyborcza (s. 99)
     Media (s. 111)
Kolegium Elektorów (s. 123)
Sukcesja prezydencka (s. 135)
Wybory 2016 r. (s. 137)

Wybory do Kongresu (s. 142)

Obwody wyborcze (s. 149)

Wybory władz stanowych (s. 159)

Wybory lokalne (s. 164)

Wybory w wymiarze sprawiedliwości (s. 167)

Wybory sędziów (s. 167)