MiDeShare: Migration and Development: Sharing knowledge between Norway and Poland

Celem głównym projektu jest wypracowanie skutecznych strategii rozwiązywania podstawowych przyczyn migracji poprzez lepsze zrozumienie korelacji pomiędzy migracją a rozwojem.

Projekt zakłada takie działania jak badania terenowe, publikacje analityczne, organizację szeregu seminariów oraz wydanie raportu końcowego (w języku polskim, angielskim i norweskim), który zostanie zaprezentowany na publicznych seminariach w Warszawie, Oslo i Brukseli. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Norweskim Instytutem Spraw Międzynarodowych (NUPI). i jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.

www.eeagrants.org

www.eog.gov.pl

Koordynatorem projektu jest Patryk Kugiel.

Pierwszym efektem współpracy jest wydany w dniu 5 marca 2020 Policy Paper "Can Aid Solve the Root Causes of Migration? A Framework for Future Research on the Development-Migration Nexus" autorstwa: Jolanty Szymańskiej, Henriette U. Erstad, Patryka Kugiela oraz Morten Bøås.