Odcinek 328: "Czy NATO jest na drodze do nowej strategii?"

Tu mówi PISM!
Wojciech Lorenz w rozmowie z Łukaszem Jasiną o grupie ekspertów powołanej przez Sekretarza Generalnego i raporcie, który może wzmocnić polityczną spójność Sojuszu.

- Jakie są jego główne tezy?
- Jaki wpływ raport może mieć na przyszłą strategię NATO?