Marek Rodzik
Editor of the Polskie Dokumenty Dyplomatyczne [Polish Documents on Foreign Policy] series