• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Wydarzenia > Konferencje > Polski i fiński rząd popierają liberalizację reżimu wizowego UE

Polski i fiński rząd popierają liberalizację reżimu wizowego UE

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

24 września 2013
Zadeklarowali to jego przedstawiciele, którzy byli obecni na konferencji  poświęconej polityce wizowej Unii Europejskiej: Freedom at a cost? EU visa policy towards the Eastern neighbours and Russia. 
 
W jej trakcie rozmawiano między innymi o bezpośrednich skutkach zniesienia wiz. Jak pokazał przykład Bałkanów Zachodnich takie posunięcie odniosło zdecydowanie pozytywne efekty, ponieważ redukcja kosztów podróży zwiększyła ruch transgraniczny. Co więcej okazało się, że nie oznaczało to jednocześnie wzrostu liczby nielegalnych imigrantów. Nie wszyscy byli w tej kwestii zgodni, dlatego w dyskusji pojawił się także wątek, jakie należy podjąć środki bezpieczeństwa, by zminimalizować to zagrożenie. Jednym z pomysłów są tak zwane „inteligentne granice”, czyli system rejestracji w elektronicznej bazie danych przyjazdów i wyjazdów z danego kraju. Prócz korzyści ekonomicznych z turystyki i migracji zarobkowej, proces liberalizacji wizowej przyczynia się do przeprowadzenia głębokich reform w państwach sąsiadujących, przybliżając instytucje z państw Europy Wschodniej do standardów europejskich.

 Uczestnicy konferencji zauważyli, że głównym wyzwaniem pozostaje zwiększenie napływu migracji zarobkowej do Unii w związku z jej problemami demograficznymi. A należy pamiętać, że zdolność UE do przyciągnięcia siły roboczej z krajów Partnerstwa Wschodniego może być poważnie osłabiona przez konkurencję, którą stanowi Rosja, kraj będący atrakcyjnym celem migracji ze względu na brak ograniczeń wizowych. Niestety wprowadzenie unijnej „niebieskiej karty”, mającej na celu przyciągnięcie wykwalifikowanych pracowników spoza UE, okazało się nieskuteczne, jak stwierdzili dyskutanci, ze względu na niewielką liczbę wydanych zezwoleń. Poza tym, czynnikiem hamującym proces liberalizacji polityki wizowej może być powszechnie panująca wśród Europejczyków negatywna opinia na temat imigracji zarobkowej do UE. 
  
Jednakże ostateczny wniosek był taki, że ruch bezwizowy ma więcej korzyści, niż wad, a ściślejsza integracja z krajami Partnerstwa Wschodniego to szansa, której nie można stracić. Konferencja odbyła się 24 września 2013 r. Zorganizowały ją PISM, Ambasada Finlandii w Polsce oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.


Fot. Jadwiga Winiarska, Anna Kulikowska-Kasper


PROGRAM KONFERENCJI