2019-09-06 - Biuletyn

Maciej Pawłowski

Koalicja Ruchu Pięciu Gwiazd z Partią Demokratyczną jako rozwiązanie kryzysu rządowego we Włoszech

20 sierpnia br. premier Giuseppe Conte podał się do dymisji. Upadek rządu Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi był następstwem dążenia wicepremiera Matteo Salviniego do przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Według sondaży Liga, której jest on liderem, miała szansę na zwycięstwo. Jednak obawy przed jej rządami, pogłębieniem konfliktu z Komisją Europejską i kryzysem gospodarczym doprowadziły do powstania nowej koalicji M5S z Partią Demokratyczną. Zmiana rządu oznacza odejście od konfrontacyjnej postawy Włoch względem instytucji UE i od otwartej krytyki sankcji UE przeciwko Rosji.
 

2019-09-04 - Biuletyn

Przemysław Biskup

Republika Irlandii wobec ryzyka bezumownego brexitu

Od podpisania unijno-brytyjskiego porozumienia o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE polityka Republiki Irlandii wobec brexitu stawia sobie za cel obronę tzw. backstopu. Mimo zaostrzenia stanowiska rządu Borisa Johnsona ws. tego mechanizmu Republika ze względów wewnętrznych odmawia ustępstw w tym zakresie, licząc na ratyfikację umowy. Polityka irlandzka opiera się też na założeniu solidarności finansowej ze strony UE, nieodzwierciedlonej jednak dotąd w wieloletnich ramach finansowych UE.

2019-09-03 - Biuletyn

Jolanta Szymańska

Perspektywy zróżnicowania integracji w unijnej polityce azylowej

Rozmowy na temat reformy systemu dublińskiego, określającego odpowiedzialność państw członkowskich za rozpatrzenie wniosku, znalazły się w klinczu. Dlatego Niemcy i Francja zaproponowały utworzenie mechanizmu solidarnościowego, w którym ma uczestniczyć koalicja chętnych. Tego rodzaju współpraca na rzecz relokacji migrantów uratowanych na Morzu Śródziemnym to szansa na udzielenie im pomocy oraz zażegnanie sporów między państwami członkowskimi na tym tle. Zróżnicowanie integracji w tym obszarze niesie jednak ryzyko postępującej fragmentacji strefy Schengen.

2019-09-02 - Komentarz

Daniel Szeligowski

Nowy rząd na Ukrainie

29 sierpnia br. ukraiński parlament zatwierdził skład nowego rządu. Gabinet uzyskał poparcie frakcji parlamentarnej Sługi Ludu (partii związanej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim) oraz części deputowanych niezrzeszonych. Stabilna większość w parlamencie oraz techniczny skład nowego rządu otwierają drogę do szybkich reform na Ukrainie.

2019-09-02 - Komentarz

Lidia Gibadło

Wybory w Saksonii i Brandenburgii. Trudne zwycięstwo CDU i SPD

Wybory w Brandenburgii i Saksonii nie przyniosły zmiany wśród najsilniejszych ugrupowań w parlamentach krajowych – pozostały nimi odpowiednio SPD (26,2%) i CDU (32,1%). Obie partie odnotowały jednak spadek poparcia. Powody do zadowolenia mają AfD, obecnie druga siła polityczna w obu landtagach, oraz Zieloni, dla których rezultat głosowania jest najlepszy w historii wyborów krajowych w Brandenburgii i Saksonii. Wynik ten doprowadzi do przebudowy lokalnych koalicji rządowych, a na poziomie federalnym jest kolejnym sygnałem słabnącej pozycji dwóch największych ugrupowań niemieckiej sceny politycznej.

2019-08-30 - Biuletyn

Artur Kacprzyk, Marcin Andrzej Piotrowski

Prace USA nad pociskami krótkiego i średniego zasięgu po wyjściu z traktatu INF

Po wyjściu z traktatu INF USA planują wprowadzenie do służby pocisków bazowania lądowego o zasięgu 500–5500 km. Jeszcze w trakcie pierwszej kadencji prezydenta Trumpa możliwe jest podjęcie rozmów o ich dyslokacji z azjatyckimi i europejskimi sojusznikami. Opracowanie większości tego typu pocisków zajmie co najmniej kilka lat i już wywołuje kontrowersje, m.in. w Kongresie oraz w NATO. Rosja będzie starała się zapobiec rozmieszczeniu takiej broni, zwłaszcza w Europie, jednocześnie przedstawiając działania USA jako pretekst do dalszej rozbudowy własnego arsenału.