2019-11-15 - Biuletyn

Jakub Pieńkowski

Upadek rządu "wielkiej koalicji" w Mołdawii

14 listopada parlament Mołdawii uchwalił wotum zaufania dla nowego, uzależnionego od prezydenta Igora Dodona rządu Iona Chicu. To efekt upadku gabinetu Mai Sandu z proeuropejskiego ACUM dwa dni wcześniej. Przejście tego bloku do opozycji i przejęcie rządów przez nieformalny sojusz Partii Socjalistów (PSRM) i Partii Demokratycznej (PDM) może skutkować wyhamowaniem proeuropejskich reform w Mołdawii.

 

2019-11-14 - Biuletyn

Marcin Andrzej Piotrowski

Podejście Rosji do rozwoju broni i systemów antysatelitarnych

Choć Rosja promuje projekty uniwersalnych umów ograniczających zbrojenia w kosmosie, to równolegle wznowiła prace nad broniami i systemami antysatelitarnymi (ASAT), mogącymi wyeliminować satelity wojskowe, cywilne i podwójnego zastosowania. Ze względu na kluczowe znaczenie satelitów we współczesnych operacjach wojskowych będzie doskonaliła tego typu broń jako element „asymetrycznej odpowiedzi” na rozwój przez USA i NATO zdolności konwencjonalnych i przeciwrakietowych. 

2019-11-14 - Komentarz

Bartłomiej Znojek

Rezygnacja prezydenta Boliwii ze stanowiska

Evo Morales, prezydent Boliwii od 2006 r., zrezygnował z urzędu 10 listopada. Zbiegł do Meksyku, gdzie uzyskał azyl polityczny. Bezpośrednim powodem tej decyzji było wypowiedzenie posłuszeństwa przez armię, a zarzewiem kryzysu – oszustwa wyborcze w wyborach prezydenckich 20 października. Decyzja Moralesa komplikuje próby szybkiego załagodzenia napięć w kraju. Nowe władze boliwijskie w tych staraniach będą musiały polegać na wsparciu partnerów międzynarodowych. Kluczowym będzie Organizacja Państw Amerykańskich. 

2019-11-13 - Biuletyn

Kinga Raś

Perspektywy współpracy państw bałtyckich z Chinami

Państwa bałtyckie zwiększają wymianę handlową z Chinami i liczą na inwestycje z tego kraju. Sprzyja temu nasilenie stosunków politycznych i zainteresowanie strony chińskiej. Współpraca gospodarcza Litwy, Łotwy i Estonii z Chinami będzie zyskiwać na dynamice dopóty, dopóki jej rozwój nie stanie się przeszkodą dla wsparcia tych państw przez USA wobec rosyjskiego zagrożenia. Ten czynnik we współpracy z Chinami jest ważniejszy niż w przypadku pozostałych państw inicjatywy 17+1. 

2019-11-12 - Biuletyn

Michał Wojnarowicz

Polityka Izraela w obszarze wschodniego Morza Śródziemnego

Znaczenie regionu wschodniego Morza Śródziemnego dla Izraela zwiększyło się w ciągu ostatniej dekady. Jest to wynikiem zazębiających się czynników związanych z wybuchem wojny domowej w Syrii, pogorszeniem stosunków z Turcją oraz odkryciem nowych złóż gazu. Efektywność izraelskiej polityki, zwłaszcza w kwestiach energetycznych, zależy od zacieśniania relacji z państwami regionu, m.in. Egiptem czy Cyprem. Dlatego współpraca regionalna będzie się pogłębiać, co może też korzystnie wpłynąć na stosunki Izrael–UE. 

2019-11-12 - Komentarz

Szymon Zaręba

Wyrok MTS dotyczący zarzutów wstępnych w sprawie Ukraina przeciwko Rosji

Wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) z 8 listopada br. jest pierwszym, który zapadł w szeregu postępowań toczących się od 2014 r. przed głównymi trybunałami międzynarodowymi z inicjatywy Ukrainy przeciwko Rosji. Sprawy te wiążą się ze wspieraniem przez rosyjskie władze nielegalnych grup zbrojnych na wschodniej Ukrainie i z aneksją Krymu.