2019-10-10 - Biuletyn

Karol Wasilewski

Turecka operacja w północnej Syrii

Turcja rozpoczęła operację wojskową pod kryptonimem „Krynica Pokoju”, której celem jest ustanowienie „strefy bezpieczeństwa” w północnej Syrii. Działania są prowadzone bez zgody Rady Bezpieczeństwa, która 10 października spotka się w tej sprawie na nadzwyczajnym posiedzeniu. Zwiększony w ostatnich miesiącach przepływ uchodźców przez granicę grecko-turecką sugeruje, że Turcja będzie wywierać presję na UE, aby pozyskać jej wsparcie dla projektu strefy. 

2019-10-09 - Biuletyn

Patryk Kugiel, Veronika Jóźwiak

Perspektywy współpracy V4 i Indii

Wizyty ministra spraw zagranicznych Indii Subrahmanyama Jaishankara 26 sierpnia br. na Węgrzech i 28–29 sierpnia br. w Polsce są sygnałem wzrostu zainteresowania Europą Środkową. Ożywienie dialogu politycznego stwarza warunki do pogłębienia współpracy gospodarczej między państwami regionu a Indiami. Szanse na zwiększenie intensywności kontaktów dawałoby uruchomienie współpracy w formacie Grupa Wyszehradzka + Indie. Zwiększyłoby to atrakcyjność państw wyszehradzkich, poprawiłoby ich rozpoznawalność w Indiach oraz pozwoliłoby ograniczyć asymetryczność tych relacji. 

2019-10-08 - Biuletyn

Marta Makowska

Przyszłość europejskiej polityki przemysłowej

Państwa członkowskie naciskają na Komisję Europejską, żeby do końca bieżącego roku przedstawiła nową strategię przemysłową UE. Najbardziej konkretne propozycje wysuwają Niemcy i Francja. Chcą rewizji zasad polityki antymonopolowej, ochrony wspólnego rynku przed nieuczciwą konkurencją z zewnątrz oraz wsparcia finansowego nowych technologii. Realizacja tej wizji mogłaby umożliwić budowę europejskich czempionów zdolnych do rywalizacji z globalnymi podmiotami. Zdaniem krytyków będzie ona jednak negatywnie oddziaływać na konkurencję w ramach rynku wewnętrznego UE, generując dodatkowe koszty dla konsumentów i przedsiębiorstw.  

2019-10-07 - Biuletyn

Łukasz Ogrodnik

Austria po przyspieszonych wyborach parlamentarnych

29 września Austriacka Partia Ludowa (ÖVP) wygrała wybory do niższej izby parlamentu – Rady Narodowej. Ich przedterminowy charakter był efektem upadku koalicji ÖVP i Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ) w maju br. Powrót Sebastiana Kurza jako kanclerza oznacza zawiązanie koalicji z FPÖ, z Socjaldemokratyczną Partią Austrii (SPÖ) lub z Zielonymi. Ostatnia – najbardziej prawdopodobna – opcja przełoży się na coraz większe rozbieżności na forum UE między Austrią i Polską, szczególnie w polityce klimatycznej. 

2019-10-04 - Biuletyn

Marcin Andrzej Piotrowski

Taktyka oraz konsekwencje strategiczne ataku na instalacje naftowe Arabii Saudyjskiej

Atak rakietami i dronami na saudyjskie instalacje naftowe sugeruje, że Iran przyjął nową taktykę i bardziej ryzykowną strategię wobec USA i ich regionalnych sojuszników. Jest to najnowszy element eskalacji przez Iran napięć, które mają wykazać fiasko polityki ,,maksymalnej presji” USA. Uderzenie wykazało luki w systemach obronnych arabskich państw Zatoki oraz podatność eksporterów ropy na różne formy ataków. Atak na Aramco, jednoczesny ze stopniowym łamaniem limitów programu nuklearnego, wymaga usztywnienia stanowiska całej UE (a nie tylko Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii) w sprawie konsekwencji eskalacyjnych działań Iranu. 

2019-10-04 - Komentarz

Przemysław Biskup

Komentarz PISM: Propozycja "ostatniej szansy" Borisa Johnsona ws. rozwiązania impasu na tle brexitu

2 października brytyjski premier Boris Johnson ogłosił propozycję zmian w porozumieniu o wyjściu z UE z listopada ub.r., które miałyby pozwolić na uzyskanie poparcia Izby Gmin. Propozycja ta ma jednak ograniczone szanse na akceptację.