2019-07-26 - Biuletyn

Veronika Jóźwiak

Węgiersko-rosyjskie stosunki gospodarcze

Podstawę węgiersko-rosyjskich stosunków gospodarczych stanowi energetyka. Zacieśnienie przez Węgry relacji politycznych z Rosją po 2010 r. nie wiązało się z istotnym wzrostem dwustronnych obrotów handlowych i inwestycji ani ze zwiększeniem rosyjskich wpływów poza sektorem energetycznym. Unijne sankcje gospodarcze nałożone na Rosję oraz wprowadzenie przez nią kontrsankcji w 2014 r. spowodowały wyraźny spadek węgierskiego eksportu do Rosji. Nie przyniosło to jednak znaczących strat dla gospodarki Węgier.

2019-07-25 - Biuletyn

Marek Wąsiński, Bartłomiej Znojek

Perspektywy wejścia w życie umowy UE-Mercosur

28 czerwca br. Unia Europejska i Mercosur zakończyły trwające z przerwami od dwóch dekad negocjacje umowy stowarzyszeniowej. Dla UE porozumienie stanowi szansę na skuteczniejsze konkurowanie w Ameryce Łacińskiej z Chinami i USA, a dla Mercosuru – impuls do ożywienia integracji gospodarczej i reform w państwach członkowskich. Umowa wzbudza jednak obawy części unijnych rolników o negatywne skutki otwarcia rynku. Z kolei ekolodzy postrzegają ją jako zagrożenie dla środowiska i realizacji polityki klimatycznej. Protesty tych grup mogą utrudnić ratyfikację dokumentu.

2019-07-24 - Biuletyn

Marcin Przychodniak

Zmiany w chińskiej zasadzie "jedno państwo, dwa systemy"

Po objęciu rządów przez Xi Jinpinga ChRL zwiększa kontrolę nad specjalnymi regionami administracyjnymi, czyli Hongkongiem i Makau. Funkcjonują one w oparciu o zasadę „jedno państwo, dwa systemy”, co zakłada utrzymanie odmiennych niż chińskie rozwiązań społeczno-gospodarczych. Obecne protesty mieszkańców Hongkongu przeciw ustawie ekstradycyjnej to przejaw rosnącego sprzeciwu wobec ograniczania tej zasady przez Chiny. ChRL twierdzi, że wykorzysta ją także przy zjednoczeniu z Tajwanem, co jest jej celem. Polityka Chin narusza ważne dla UE standardy demokratyczne i utrudnia funkcjonowanie firm europejskich przede wszystkim w Hongkongu.

2019-07-23 - Biuletyn

Oskar Pietrewicz

Napięcia w stosunkach Japonii z Koreą Południową z historią w tle

Na początku lipca Japonia wprowadziła ograniczenia w eksporcie do Korei Płd. materiałów niezbędnych do produkcji półprzewodników i wyświetlaczy LED. Decyzja ta jest związana z zaognieniem sporów historycznych z Republiką Korei. Z uwagi na znaczenie Korei Płd. w światowej produkcji dóbr zaawansowanych technologicznie napięcia z Japonią mogą zaburzyć globalne łańcuchy dostaw i przełożyć się na wzrost cen elektroniki użytkowej. Mogą na tym skorzystać dostawcy wybranych materiałów z innych państw, w tym europejskich.

2019-07-23 - Komentarz

Daniel Szeligowski

Sługa Ludu zdobywa samodzielną większość w ukraińskim parlamencie

Sługa Ludu, partia związana z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, zwyciężyła w przyspieszonych wyborach parlamentarnych na Ukrainie. Zdobyła ponad 43% głosów w części proporcjonalnej i wygrała w aż 129 ze 199 okręgów jednomandatowych. Jako pierwsza partia w historii uzyskała samodzielną większość w Radzie Najwyższej.

2019-07-22 - Biuletyn

Lidia Gibadło, Melchior Szczepanik

Konsekwencje wyboru Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej

Parlament Europejski zatwierdził kandydaturę Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Przedstawiła ona program w dużej mierze kontynuujący politykę jej poprzednika, z większym naciskiem na kwestie ochrony klimatu i budowy społecznego filara jednolitego rynku. Realizację zamierzeń nowej przewodniczącej mogą uniemożliwić rozbieżne interesy państw członkowskich. Dodatkową trudność będzie stanowiło budowanie większości w podzielonym politycznie Parlamencie Europejskim.