2019-08-02 - Biuletyn

Andrzej Dąbrowski

Polityka zagraniczna Japonii w kontekście rywalizacji Stanów Zjednoczonych z Chinami

Zwycięstwo koalicji Partii Liberalno-Demokratycznej i Komeito w uzupełniających wyborach do izby wyższej japońskiego parlamentu nie przyniesie istotnej zmiany w polityce zagranicznej Japonii. Nie pozwoli też na postulowaną przez Abe Shinzo reformę ustawy zasadniczej, dla której brakuje większości konstytucyjnej. Zmieniona konstytucja stworzyłaby dla Japonii nowe możliwości współpracy wojskowej z USA i mogłaby pogorszyć relacje z Chinami. Mimo to można oczekiwać aktywniejszej polityki gospodarczej i bezpieczeństwa Japonii wobec Chin i USA. Rywalizacja tych państw staje się dla Japonii głównym wyzwaniem.

2019-08-01 - Biuletyn

Jakub Pieńkowski

Stosunki Bułgarii z USA - pola współpracy i rozbieżności

Dla Bułgarii głównym sojusznikiem wojskowym są Stany Zjednoczone. Bułgaria jest zaś dla nich ważnym partnerem w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu. Równocześnie bułgarsko-rosyjska współpraca energetyczna koliduje z dążeniem USA do ograniczania wpływów Rosji i uzyskania pozycji istotnego dostawcy gazu na Bałkany. Amerykański sprzeciw zapewne nie powstrzyma bułgarskich planów budowy odnogi gazociągu TurkStream, gwarantującej Rosji dalszą dominację energetyczną nad regionem.

2019-07-31 - Biuletyn

Szymon Zaręba

Powrót Rosji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Pod presją Rosji Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przywróciło rosyjskiej delegacji jej prawa ograniczone w ramach sankcji po aneksji Krymu. Stało się tak, mimo że wbrew wcześniejszym rezolucjom Zgromadzenia Rosja nie cofnęła aneksji i nie przestała destabilizować wschodniej Ukrainy. To ustępstwo wzbudziło sprzeciw delegacji części państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski. Ścisła koordynacja ich działań może stworzyć szansę na ograniczenie innych praw przedstawicieli Rosji.

2019-07-30 - Biuletyn

Anna Maria Dyner

Dylematy polityki Rosji wobec Iranu

Wspólnym celem Rosji i Iranu jest ograniczenie roli Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie rosyjskie władze obawiają się zbytniego wzmocnienia Iranu, co w ich opinii może zagrozić ich pozycji w tym regionie. Natomiast narastanie konfliktu między USA, ich arabskimi sojusznikami oraz Izraelem a Iranem może zmusić Rosję do jednoznacznego opowiedzenia się po jednej ze stron i tym samym pozbawić ją pozycji mediatora na Bliskim Wschodzie.

2019-07-29 - Biuletyn

Łukasz Ogrodnik

Czechy wobec wyzwań we współpracy z Chinami

Wbrew prochińskiemu stanowisku prezydenta Miloša Zemana rząd Andreja Babiša wycofuje się z zacieśniania stosunków politycznych z Chinami. Wynika to z rozczarowania współpracą gospodarczą, poczucia zagrożenia cybernetycznego oraz intensyfikacji relacji z USA. We wspólnym interesie państw UE leży wspieranie unijnych inicjatyw wzmacniających wspólną pozycję wobec Chin, takich jak np. mechanizm monitorowania inwestycji zagranicznych czy realizacja zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących technologii mobilnych piątej generacji (5G).

2019-07-26 - Biuletyn

Veronika Jóźwiak

Węgiersko-rosyjskie stosunki gospodarcze

Podstawę węgiersko-rosyjskich stosunków gospodarczych stanowi energetyka. Zacieśnienie przez Węgry relacji politycznych z Rosją po 2010 r. nie wiązało się z istotnym wzrostem dwustronnych obrotów handlowych i inwestycji ani ze zwiększeniem rosyjskich wpływów poza sektorem energetycznym. Unijne sankcje gospodarcze nałożone na Rosję oraz wprowadzenie przez nią kontrsankcji w 2014 r. spowodowały wyraźny spadek węgierskiego eksportu do Rosji. Nie przyniosło to jednak znaczących strat dla gospodarki Węgier.