2019-07-23 - Komentarz

Daniel Szeligowski

Sługa Ludu zdobywa samodzielną większość w ukraińskim parlamencie

Sługa Ludu, partia związana z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, zwyciężyła w przyspieszonych wyborach parlamentarnych na Ukrainie. Zdobyła ponad 43% głosów w części proporcjonalnej i wygrała w aż 129 ze 199 okręgów jednomandatowych. Jako pierwsza partia w historii uzyskała samodzielną większość w Radzie Najwyższej.

2019-07-22 - Biuletyn

Lidia Gibadło, Melchior Szczepanik

Konsekwencje wyboru Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej

Parlament Europejski zatwierdził kandydaturę Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Przedstawiła ona program w dużej mierze kontynuujący politykę jej poprzednika, z większym naciskiem na kwestie ochrony klimatu i budowy społecznego filara jednolitego rynku. Realizację zamierzeń nowej przewodniczącej mogą uniemożliwić rozbieżne interesy państw członkowskich. Dodatkową trudność będzie stanowiło budowanie większości w podzielonym politycznie Parlamencie Europejskim.

2019-07-19 - Biuletyn

Marcin Andrzej Piotrowski

Napięcia między USA a Iranem: konsekwencje dla państw UE i NATO

W wyniku amerykańskiej polityki „maksymalnej presji” i aktywności irańskich Strażników Rewolucji rosną napięcia między USA a Iranem. Gdy upłynęło ultimatum Iranu z maja br. wobec pozostałych sygnatariuszy umowy nuklearnej, zawiesił on wykonywanie części jej postanowień. Nie jest to równoznaczne z przejściem USA do realizacji scenariusza uderzeń prewencyjnych przeciw Iranowi, rośnie natomiast prawdopodobieństwo działań obu stron poniżej progu otwartego konfliktu. Napięcia mogą utrzymać się do końca obecnej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, co postawi dyplomacje państw UE i NATO przed nowymi wyzwaniami.

2019-07-18 - Biuletyn

Łukasz Ogrodnik

"Rozsądna Europa" - przewodnictwo Czech w Grupie Wyszehradzkiej

1 lipca br. Czechy objęły roczne przewodnictwo w V4. Podkreślają – podobnie jak wcześniej Słowacja – dominację tematyki unijnej we współpracy wyszehradzkiej. Jednak ich stanowisko wobec integracji europejskiej jest bardziej zachowawcze. Spór między Komisją Europejską a rządem Andreja Babiša o wydatkowanie funduszy unijnych może odbić się negatywnie na pozycji państw V4 w negocjacjach wieloletnich ram finansowych. Przewodnictwo Czech stanowi dla Polski dobrą sposobność m.in. do rozwoju współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa czy transportu.

2019-07-17 - Biuletyn

Daniel Szeligowski

Ukraińska scena partyjna przed wyborami parlamentarnymi

Zwycięstwo Wołodymyra Zełenskiego w wyborach prezydenckich na Ukrainie w kwietniu br. stało się katalizatorem zmian w ukraińskiej polityce. Po wyborach parlamentarnych tamtejszą scenę polityczną zdominuje tworzona przez współpracowników Zełenskiego partia Sługa Ludu, która ma szansę na samodzielną większość w Radzie Najwyższej. Poza parlamentem znajdzie się większość ugrupowań, które tworzyły koalicję rządową po Euromajdanie.

2019-07-16 - Biuletyn

Maciej Pawłowski, Melchior Szczepanik

Centroprawica wraca do władzy w Grecji

Po wyborach parlamentarnych, które odbyły się 7 lipca, władzę w Grecji przejęła centroprawicowa Nowa Demokracja. Proponuje ona zmianę strategii gospodarczej, polegającą na obniżeniu podatków i poszukiwaniu oszczędności poprzez ograniczenie biurokracji. Głównym wyzwaniem będzie przekonanie Komisji Europejskiej i członków strefy euro, że działania te nie zagrożą programowi redukcji greckiego długu publicznego. Nowy rząd będzie również potrzebował wsparcia UE w sporze z Turcją o wydobycie węglowodorów u wybrzeży Cypru.