2019-08-21 - Biuletyn

Damian Wnukowski

Gospodarka Chin w obliczu sporu handlowego z USA

Trwający od ponad roku spór handlowy z USA, a także czynniki globalne i wewnętrzne, przyczyniają się do spowolnienia w gospodarce ChRL, m.in. zmniejszenia zysków z eksportu. W tej sytuacji chińskie władze zdecydowały się na wprowadzenie pakietu stymulacyjnego i wstrzymanie części reform. Choć gospodarka Chin jest stabilna, przedłużający się spór z USA może zaostrzyć zachodzące w niej negatywne zjawiska i dodatkowo osłabić tempo wzrostu. Odbije się to na gospodarce światowej, co dla firm z UE może oznaczać np. spadek eksportu. Jednocześnie może wzrosnąć gotowość Chin do szerszego otwarcia rynku dla inwestorów.

2019-08-20 - Biuletyn

Jędrzej Czerep

Etiopia - napięcia etniczne zagrożeniem dla państwa

Seria zamachów politycznych w Etiopii 22 czerwca br. unaoczniła rosnące napięcia w państwie zbudowanym według modelu federalizmu etnicznego. Nacjonalizmy stają się głównym wyzwaniem dla jedności państwa i reformatorskiego premiera Abyi Ahmeda. Ich dalszy wzrost grozi wstrzymaniem procesu demokratyzacji państwa i integracji gospodarczej Rogu Afryki oraz niepowodzeniem polityki UE w regionie.

2019-08-19 - Biuletyn

Karol Wasilewski

Napięcia we wschodniej części Morza Śródziemnego - pilne wyzwanie dla Unii Europejskiej

W ostatnich miesiącach wzrasta napięcie we wschodniej części Morza Śródziemnego. Jest to konsekwencją nałożenia się na problemy historyczne nowych uwarunkowań w postaci nasilenia regionalnej rywalizacji i wzmocnionego zaangażowania państw trzecich. Eskalacja kryzysu może osłabić europejskie plany dywersyfikacji źródeł importu surowców energetycznych z południa, utrudnić rozwiązywanie problemów migracyjnych i zdestabilizować sąsiedztwo UE.

2019-08-14 - Biuletyn

Melchior Szczepanik

Konsekwencje wyboru Charles'a Michela na przewodniczącego Rady Europejskiej

Szefowie państw i rządów jednomyślnie wybrali premiera Belgii Charles’a Michela na nowego przewodniczącego Rady Europejskiej. Zbudował on wizerunek polityka umiarkowanego i sprawnego negocjatora, jest jednak zwolennikiem koncepcji Europy wielu prędkości. Jeśli nie uda mu się doprowadzić do kompromisów w kwestiach, które w ostatnich latach podzieliły Unię, będzie zapewne promował realizację nowych projektów w ramach wzmocnionej współpracy grup państw.

2019-08-13 - Biuletyn

Marta Makowska, Maciej Pawłowski

Znaczenie wyboru Josepa Borrella na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE

Rada Europejska (RE) wystąpiła 2 lipca z propozycją mianowania hiszpańskiego socjalisty Josepa Borrella na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Jeśli obejmie urząd, będzie kontynuował program swojej poprzedniczki Federiki Mogherini, zwiększając jednak nacisk na współpracę z krajami Maghrebu i Ameryki Łacińskiej oraz wykazując większą otwartość na prowadzenie restrykcyjnej polityki wobec Rosji. Jego głównym wyzwaniem pozostanie natomiast poprawa skuteczności unijnej dyplomacji poprzez lepszą koordynację działań z państwami członkowskimi.

2019-08-09 - Biuletyn

Michał Wojnarowicz, Szymon Zaręba

Aneksja osiedli na Zachodnim Brzegu: kontekst prawny i polityczny

Kwestia osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu pozostaje jednym z kluczowych elementów konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Obecne uwarunkowania polityczne w Izraelu i sprzyjająca postawa administracji USA zwiększają prawdopodobieństwo aneksji tych osiedli przez Izrael. Taki krok, nielegalny z punktu widzenia prawa międzynarodowego, miałby destrukcyjny wpływ na proces pokojowy i wymusiłby rewizję relacji UE–Izrael.