Praca

Obecnie rekrutujemy:

Analityk ds. Francji

Wymagania:

ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: europeistyka, stosunki międzynarodowe, politologia, ekonomia);

biegła znajomość języka francuskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie; znajomość innych języków – zwłaszcza niemieckiego - będzie dodatkowym atutem;

bardzo dobra znajomość problematyki międzynarodowej, sytuacji politycznej i gospodarczej Francji, stosunków polsko-francuskich; orientacja w innych dziedzinach spraw międzynarodowych (np. integracji europejskiej) będzie dodatkowym atutem;

umiejętność analizy i syntezy oraz pracy w zespole;

przedstawienie w procesie naboru kopii pracy magisterskiej lub doktorskiej

udokumentowana umiejętność pisania tekstów analitycznych, w tym przesłanie próbnego tekstu w formacie Biuletynu PISM (o objętości ok. 8,6 tys. znaków ze spacjami) na jeden z poniższych tematów: 

-Reformy gospodarcze Prezydenta Macrona

- Francja wobec Trójkąta Weimarskiego w ostatniej dekadzie

- Przyczyny spadku znaczenia Partii Socjalistycznej

Oferujemy:

zatrudnienie w formie umowy o pracę,

możliwość rozwoju zawodowego oraz wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności,

pracę w stabilnej i renomowanej instytucji.

List motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie, wymagane publikacje oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów procesu rekrutacji prosimy przesyłać do 13 września 2019 na adres sekretariat@pism.pl. Odpowiemy na wybrane oferty.

 

Analityk ds. polityki energetyczno-klimatycznej UE

Wymagania:

ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: politologia/stosunki międzynarodowe, ekonomia, ochrona środowiska, inne kierunki inżynieryjne);

doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem;

bardzo dobra znajomość polityki energetyczno-klimatycznej UE, w tym Polski, z uwzględnieniem problematyki handlu emisjami w systemie EU ETS, energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej - znajomość nowych rozwiązań w walce ze zmianami klimatycznymi i/lub w odnawialnych źródłach energii będzie dodatkowym atutem;

umiejętność analizy i syntezy oraz pracy w zespole;

przedstawienie w procesie naboru kopii pracy magisterskiej lub doktorskiej;

udokumentowana umiejętność pisania tekstów analitycznych, w tym przesłanie próbnego tekstu w formacie Biuletynu PISM (o objętości ok. 8,6 tys. znaków ze spacjami) na jeden z poniższych tematów:

- Perspektywy redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej do 2030 r.

- Szanse i ograniczenia wykorzystania technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) w Unii Europejskiej

- Promieniowanie słoneczne – nowe metody zarządzania i możliwe skutki polityczne

Oferujemy:

zatrudnienie w formie umowy o pracę,

możliwość rozwoju zawodowego oraz wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności,

pracę w stabilnej i renomowanej instytucji.

List motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie, wymagane publikacje oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów procesu rekrutacji prosimy przesyłać do 8 września 2019 r. na adres sekretariat@pism.pl. Odpowiemy na wybrane oferty.

 

Analityk ds. cyberprzestrzeni i nowych technologii

Wymagania:

ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: informatyka, automatyka i robotyka, stosunki międzynarodowe, nauki o bezpieczeństwie);

bardzo dobra znajomość funkcjonowania cyberprzestrzeni w aspektach istotnych w punktu widzenia państwa i stosunków międzynarodowych, zwłaszcza problematyki cyberbezpieczeństwa.

wiedza o zastosowaniu nowych technologii dla celów wojskowych lub istotnych dla gospodarki światowej (np. sztuczna inteligencja, big data, Internet of things, kryptologia, systemy autonomiczne, robotyka, nanotechnologia)

umiejętność zidentyfikowania i analizy wpływu nowych technologii na gospodarkę i/lub bezpieczeństwo państwa w wymiarze wojskowym, ekonomicznym, społecznym;

biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1); znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem;

umiejętność pracy w zespole;

przedstawienie w procesie naboru kopii pracy magisterskiej lub doktorskiej;

udokumentowana umiejętność pisania tekstów analitycznych, w tym przesłanie próbnego tekstu w formacie Biuletynu PISM (o objętości ok. 8,6 tys. znaków ze spacjami) na jeden z poniższych tematów: 

- Wymiar cybernetyczny konfliktu rosyjsko-ukraińskiego: wnioski dla Polski, UE i NATO

- Znaczenie technologii 5G dla interesów politycznych, gospodarczych i bezpieczeństwa Polski

- Stan i perspektywy prac badawczo-rozwojowych nad w pełni autonomicznymi systemami bojowymi

Oferujemy:

zatrudnienie w formie umowy o pracę,

możliwość rozwoju zawodowego oraz wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności,

pracę w stabilnej i renomowanej instytucji.

List motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie, wymagane publikacje oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów procesu rekrutacji prosimy przesyłać do 8 września 2019 na adres sekretariat@pism.pl. Odpowiemy na wybrane oferty.

 

Analityk ds. bezpieczeństwa europejskiego

Wymagania:

ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: politologia, stosunki międzynarodowe, nauki o bezpieczeństwie, europeistyka);

bardzo dobra znajomość wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE: instytucji, operacji wojskowych i misji cywilnych UE, europejskiej polityki przemysłowo-obronnej (EDF), inicjatyw rozwoju zdolności (w tym PESCO)

dodatkowym atutem będą:

- bardzo dobra znajomość innych formatów współpracy obronnej w Europie, zwłaszcza: Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej, NORDEFCO, współpracy brytyjsko-francuska,

- znajomość polityki obronnej wybranych, najsilniejszych wojskowo państw UE.

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1); znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem;

umiejętność analizy i syntezy oraz pracy w zespole;

przedstawienie w procesie naboru kopii pracy magisterskiej lub doktorskiej;

udokumentowana umiejętność pisania tekstów analitycznych, w tym przesłanie próbnego tekstu w formacie Biuletynu PISM (o objętości ok. 8,6 tys. znaków ze spacjami) na jeden z poniższych tematów: 

- Przyszłość mechanizmu stałej współpracy strukturalnej (PESCO)

- Perspektywy polityki obronnej Niemiec/Francji/Wielkiej Brytanii/Włoch/Hiszpanii/Szwecji (do wyboru)

- Operacje wojskowe UE – stan obecny, wyzwania i perspektywy

Oferujemy:

zatrudnienie w formie umowy o pracę,

możliwość rozwoju zawodowego oraz wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności,

pracę w stabilnej i renomowanej instytucji.

List motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie, wymagane publikacje oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów procesu rekrutacji prosimy przesyłać do 8 września br. na adres sekretariat@pism.pl. Odpowiemy na wybrane oferty.

 

Analityk ds. prawnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej

Wymagania:

ukończone wyższe studia prawnicze;

doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem;

bardzo dobra znajomość prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej i wybranych zagadnień prawa materialnego UE (np. w zakresie ochrony środowiska, danych osobowych, praw pracowników lub konsumentów) oraz gotowość do poszerzania kompetencji o inne obszary regulowane przez prawo UE;

umiejętność analizy i syntezy oraz pracy w zespole;

przedstawienie w procesie naboru kopii pracy magisterskiej lub doktorskiej.

udokumentowana umiejętność pisania tekstów analitycznych, w tym przesłanie próbnego tekstu w formacie Biuletynu PISM (o objętości ok. 8,6 tys. znaków ze spacjami) na jeden z poniższych tematów: 

- Konsekwencje opinii Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie CETA dla przyszłości unijnych umów o handlu i inwestycjach;

- Kompetencje UE i jej państw członkowskich w dziedzinie energetyki a zawieranie umów międzynarodowych przez UE;

- Możliwości objęcia usług przewozowych projektem unijnego rozporządzenia w sprawie platform internetowych;

Oferujemy:

zatrudnienie w formie umowy o pracę,

możliwość rozwoju zawodowego oraz wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności,

pracę w stabilnej i renomowanej instytucji.

List motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie, wymagane publikacje oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów procesu rekrutacji prosimy przesyłać do 8 września 2019 r. na adres sekretariat@pism.pl. Odpowiemy na wybrane oferty.

 

Analityk ds. Ukrainy

Wymagania:

ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: studia wschodnie, stosunki międzynarodowe, politologia, ekonomia);

biegła znajomość języka ukraińskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie; znajomość innych języków – zwłaszcza języka rosyjskiego – będzie dodatkowym atutem;

bardzo dobra znajomość problematyki międzynarodowej, sytuacji politycznej i gospodarczej Ukrainy, stosunków polsko-ukraińskich; orientacja w innych dziedzinach spraw międzynarodowych (np. międzynarodowych stosunkach gospodarczych) będzie dodatkowym atutem;

umiejętność analizy i syntezy oraz pracy w zespole;

przedstawienie w procesie naboru kopii pracy magisterskiej lub doktorskiej

udokumentowana umiejętność pisania tekstów analitycznych, w tym przesłanie próbnego tekstu w formacie Biuletynu PISM (o objętości ok. 8,6 tys. znaków ze spacjami) na jeden z poniższych tematów: 

- Bilans polityki zagranicznej Petra Poroszenki

- Perspektywy polityki zagranicznej Ukrainy za prezydentury Wołodymyra Zełenskiego

- Perspektywy stosunków polsko-ukraińskich

Oferujemy:

zatrudnienie w formie umowy o pracę,

możliwość rozwoju zawodowego oraz wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności,

pracę w stabilnej i renomowanej instytucji.

List motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie, wymagane publikacje oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów procesu rekrutacji prosimy przesyłać do 8 września 2019 na adres sekretariat@pism.pl. Odpowiemy na wybrane oferty.

 

Radca prawny

Zakres obowiązków

opracowywanie i/lub weryfikowanie umów i porozumień (w tym w j. angielskim), aktów prawa wewnętrznego, upoważnień i pełnomocnictw;

zapewnienie zgodności działalności PISM z obowiązującymi przepisami;

sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych i wyjaśnień oraz informacji dot. obowiązujących przepisów prawnych;

opracowywanie odpowiedzi na pisma dot. spraw prawno-administracyjnych; świadczenie pomocy prawnej na rzecz PISM;

świadczenie zastępstwa prawnego w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych;

informowanie o planowanych lub zaistniałych zmianach obowiązujących w stanie prawnym mających wpływ na działalność PISM;

Wymagania

min. 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku;

bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej C1), również Legal English;

bardzo dobra znajomość przepisów i praktyki prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa autorskiego, prawa finansów publicznych, prawa zamówień publicznych;

umiejętności: analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji;

bardzo dobra organizacja pracy;

terminowość i rzetelność;

doświadczenie w pracy w sektorze jednostek finansów publicznych lub w obsłudze prawnej tych jednostek.

Oferujemy:

możliwość rozwoju zawodowego oraz wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności,

pracę w stabilnej i renomowanej instytucji;

uczestnictwo w ciekawych, międzynarodowych projektach

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie (w tym kopia dokumentów poświadczających aktualny wpis na listę radców prawnych) oraz skan oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów procesu rekrutacji prosimy przesyłać do 19 sierpnia 2019 r. na adres: pism@pism.pl

Odpowiemy na wybrane oferty.