Kontakt

Adres do korespondencji:
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
ul. Warecka 1a
skrytka pocztowa 1010
00-950 Warszawa

adres e-mail: pism@pism.pl

tel. +48 22 556 80 00
faks +48 22 556 80 99

Sekretariat Dyrekcji:
e-mail: sekretariat@pism.pl

Biuro Informacji Publicznej:
e-mail: bip@pism.pl

Kontakt dla mediów:
tel. +48 22 556 80 57
kom. +48 690561254
e-mail: machcewicz@pism.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
e-mail: iodo@pism.pl

 

Dane do faktury:
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
ul. Warecka 1a
00-950 Warszawa
NIP: PL 5252167765
REGON: 016274699