• Wersja dla niedowidzących
  • wersja mobilna
  • e-Księgarnia
  • RSS
  • Dołącz do nas na Facebook
  • Dołącz do nas na Twitter
  • Dołącz do nas na Flickr
  • Oglądaj nas na YouTube
  • Dołącz do nas na Instagram
  • PISM English version
  • ПИМД Российская версия
Strona główna > Wydarzenia > Konferencje > Dyskusja panelowa "Polityka Węgier wobec niemieckiej agresji na Polskę"

Dyskusja panelowa "Polityka Węgier wobec niemieckiej agresji na Polskę"

font lower
font default
font bigger
podziel się:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

 

W siedzibie PISM odbyła się debata historyczna „Polityka Węgier wobec niemieckiej agresji na Polskę” zorganizowana w związku z publikacją pracy: „Leon Orłowski. Poseł w Budapeszcie (1936–1940). Biografia dyplomaty”. W dyskusji uczestniczyli: dr Paweł Pietrzyk – autor publikacji i Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych oraz prof. Włodzimierz Borodziej (redaktor naczelny serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne), a także dr Dušan Segeš ze Słowackiej Akademii Nauk. Uroczystego otwarcia debaty dokonał dyrektor PISM – dr Sławomir Dębski, zaś funkcje moderatora pełnił Piotr Długołęcki (sekretarz serii PDD).

W toku debaty omówiono początkowe działania Leona Orłowskiego i przedwojenne stosunki polsko-węgierskie. Wiele uwagi poświęcono kwestii ustanowienia wspólnej granicy, a wzajemne relacje Warszawy i Budapesztu omawiano z uwzględnieniem międzynarodowej sytuacji w regionie i stosunków Polski z Czechosłowacją.

Druga część dyskusji dotyczyła okresu po 1 września 1939 r. Omówiono kwestie związane z likwidacją polskiego poselstwa w Budapeszcie oraz działania polegające na udzielaniu pomocy polskim i żydowskim uchodźcom. Jednym z poruszanych tematów było zagadnienie współpracy poselstwa na Węgrzech z Henrykiem Sławikiem – delegatem Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.

W trakcie spotkania wyemitowano kilkuminutowy film dokumentalny: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych czasu wojny – funkcje i zadania”, ilustrujący działania polskiej służby dyplomatycznej, realizowane w warunkach światowego konfliktu zbrojnego.