2019-11-13 - Biuletyn

Kinga Raś

Perspektywy współpracy państw bałtyckich z Chinami

Państwa bałtyckie zwiększają wymianę handlową z Chinami i liczą na inwestycje z tego kraju. Sprzyja temu nasilenie stosunków politycznych i zainteresowanie strony chińskiej. Współpraca gospodarcza Litwy, Łotwy i Estonii z Chinami będzie zyskiwać na dynamice dopóty, dopóki jej rozwój nie stanie się przeszkodą dla wsparcia tych państw przez USA wobec rosyjskiego zagrożenia. Ten czynnik we współpracy z Chinami jest ważniejszy niż w przypadku pozostałych państw inicjatywy 17+1. 

2019-11-12 - Biuletyn

Michał Wojnarowicz

Polityka Izraela w obszarze wschodniego Morza Śródziemnego

Znaczenie regionu wschodniego Morza Śródziemnego dla Izraela zwiększyło się w ciągu ostatniej dekady. Jest to wynikiem zazębiających się czynników związanych z wybuchem wojny domowej w Syrii, pogorszeniem stosunków z Turcją oraz odkryciem nowych złóż gazu. Efektywność izraelskiej polityki, zwłaszcza w kwestiach energetycznych, zależy od zacieśniania relacji z państwami regionu, m.in. Egiptem czy Cyprem. Dlatego współpraca regionalna będzie się pogłębiać, co może też korzystnie wpłynąć na stosunki Izrael–UE. 

2019-11-12 - Komentarz

Szymon Zaręba

Wyrok MTS dotyczący zarzutów wstępnych w sprawie Ukraina przeciwko Rosji

Wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) z 8 listopada br. jest pierwszym, który zapadł w szeregu postępowań toczących się od 2014 r. przed głównymi trybunałami międzynarodowymi z inicjatywy Ukrainy przeciwko Rosji. Sprawy te wiążą się ze wspieraniem przez rosyjskie władze nielegalnych grup zbrojnych na wschodniej Ukrainie i z aneksją Krymu.

2019-11-08 - Biuletyn

Mateusz Piotrowski

Śledztwo w sprawie impeachmentu Donalda Trumpa a stosunki USA-Ukraina

Stosunki USA–Ukraina stały się przedmiotem śledztw Kongresu po skardze sygnalisty, dotyczącej wywierania presji przez Donalda Trumpa na Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent miał warunkować udzielenie pomocy militarnej Ukrainie wszczęciem przez nią dochodzenia, które zaszkodziłoby Joe Bidenowi, potencjalnemu rywalowi Trumpa w wyborach w 2020 r. Osadzenie relacji dwustronnych w amerykańskim sporze politycznym powoduje, że Ukrainie trudno będzie prowadzić politykę wobec USA. Sytuacja ta nie powinna jednak wpłynąć na zasadnicze elementy amerykańskiej pomocy dla Ukrainy.

2019-11-07 - Biuletyn

Marek Wąsiński, Bartłomiej Znojek

Ochrona Amazonii - perspektywa regionalna i globalna

Puszcza Amazońska ma szczególne znaczenie w zapobieganiu ociepleniu klimatu, a inicjatywy na rzecz jej ochrony stają się ważnym punktem odniesienia dla konserwacji lasów na świecie. Międzynarodowy spór o ochronę puszczy w związku z jej niedawnymi rozległymi pożarami pokazuje, że rosnącym wyzwaniem jest pogodzenie globalnych celów ochrony klimatu z koncepcjami rozwoju społeczno-gospodarczego państw amazońskich. Determinacja i skuteczność ochrony Amazonii przez ich rządy będzie zależeć zarówno od bliskiej współpracy, w tym wsparcia finansowego, jak i od presji polityczno-gospodarczej partnerów spoza regionu. 

2019-11-06 - Biuletyn

Marek Wąsiński, Damian Wnukowski

Przyśpieszenie zatwierdzania umów handlowych przez UE

Komisja Europejska (KE) negocjuje oddzielne umowy dotyczące kwestii wchodzących w zakres wyłącznej kompetencji UE (sprawy handlowe) i tych, które leżą w sferze kompetencji dzielonych między Unią a państwami członkowskimi (np. ochrona inwestycji). Wydzielanie komponentu wyłącznie handlowego pozwala uniknąć konieczności ratyfikacji umów w poszczególnych państwach UE i umożliwia ich przyjmowanie przez Radę większością kwalifikowaną. Ma to zwiększyć efektywność polityki handlowej, zapobiegnie bowiem długotrwałemu odwlekaniu lub nawet uniemożliwianiu wejścia w życie umów.