2019-12-06 - Biuletyn

Anna Maria Dyner

Wyzwania bezpieczeństwa w relacjach Polski i Białorusi

Załamanie się dotychczas funkcjonującego systemu bezpieczeństwa w Europie, spowodowane agresją Rosji na Ukrainę, w szczególny sposób dotknęło Białoruś. Państwo to obawia się rosnących napięć w relacjach rosyjsko-natowskich wynikających m.in. z upadku reżimu INF, wzmacniania wschodniej flanki Sojuszu i Zachodniego Okręgu Wojskowego FR. Choć  częściowo odmienne interesy bezpieczeństwa stanowią wyzwanie w relacjach polsko-białoruskich, oba państwa mają potencjał współpracy w tej sferze. 

2019-12-06 - Komentarz

Artur Kacprzyk

Spotkanie przywódców NATO w Londynie

Spotkanie szefów państw i rządów NATO w Londynie 3–4 grudnia br. potwierdziło, że w 70. rocznicę powstania Sojusz wciąż ma fundamentalne znaczenie dla jego członków. Państwom udało się przezwyciężyć napięcia polityczne – zwłaszcza związane z wypowiedziami prezydentów USA, Francji i Turcji –  i przyjąć wspólną deklarację o dalszej adaptacji Sojuszu do aktualnych zagrożeń i wyzwań. Jednak podziały wewnątrz NATO nadal się utrzymują i mogą ostatecznie osłabić realizację ustaleń z Londynu. 

2019-12-05 - Biuletyn

Veronika Jóźwiak

Polityka Węgier wobec Turcji

Umacnianie stosunków z Turcją od kilku lat jest jednym z filarów otwarcia w kierunku państw wschodnich w węgierskiej polityce zagranicznej. Relacje te służą realizacji dwóch celów: zwiększeniu korzyści gospodarczych płynących ze stosunków z państwami pozaunijnymi oraz wyróżnieniu się Węgier w polityce europejskiej. Węgry nie chciały potępić operacji militarnej Turcji w Syrii, blokując w październiku br. przyjęcie wspólnego krytycznego oświadczenia UE. Węgry uznały turecką interwencję za korzystną, o ile powstrzyma ona kolejną falę uchodźców przybywających do Unii. 

2019-12-04 - Biuletyn

Bartosz Bieliszczuk

Trójstronne negocjacje w sprawie utrzymania tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę

We wrześniu br. wznowiono, po ośmiomiesięcznej przerwie, negocjacje trójstronne KE– Ukraina–Rosja. Ich celem jest osiągnięcie porozumienia ws. tranzytu rosyjskiego gazu do UE przez Ukrainę – bieżąca umowa wygasa wraz z końcem roku. Rozmowy nie przyniosły dotąd przełomu. Późne wdrażanie przez Ukrainę regulacji energetycznych UE, na podstawie których ma funkcjonować tranzyt, utrudnia osiągnięcie konsensusu. Jednak faktyczną przeszkodę stanowi postawa Gazpromu i rosyjskich władz, które próbują w toku negocjacji wymusić polityczne ustępstwa. 

2019-12-03 - Biuletyn

Przemysław Biskup

Przyszłość brexitu w świetle kampanii wyborczej do Izby Gmin

Wybory do Izby Gmin odbędą się 12 grudnia. Stały się one konieczne z uwagi na postępujący od roku kryzys polityczny i paraliż decyzyjny. Choć głównym problemem kampanii jest brexit, na wynik głosowania wpłynie też ocena przez wyborców propozycji odnoszących się do polityki socjalnej, gospodarczej i imigracyjnej, a także międzypartyjne sojusze zawierane na bezprecedensową skalę. Najważniejszą stawką wyborów, zarówno z europejskiego, jak i z wewnętrznego punktu widzenia, jest przyszłość procesu wychodzenia z UE – jego przyspieszenie albo zahamowanie. 

2019-12-03 - Biuletyn

Marta Makowska, Melchior Szczepanik, Jolanta Szymańska

PISM Policy Paper: The Von der Leyen Commission: Searching for Balance in Europe

W coraz bardziej podzielonej politycznie Unii Komisja Europejska Ursuli von der Leyen będzie funkcjonowała w oparciu o bardziej kolegialny model przywództwa. Przewodnicząca będzie musiała podzielić się władzą z trójką wpływowych zastępców. By wzmocnić kruche początkowo poparcie dla swojej kandydatury, von der Leyen zbudowała zespół komisarzy, dążąc do zachowania równowagi zarówno w zakresie wpływów państw i partii politycznych, jak i podejścia do unijnych polityk. Deklarując ambicję stworzenia „komisji geopolitycznej”, chciała zjednoczyć państwa członkowskie wokół postulatu wzmocnienia roli UE na świecie. By osiągnąć sukces, będzie musiała przełożyć ogólną równowagę polityczną na konkretne propozycje, które pogodzą sprzeczne interesy.